Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 

Βοήθεια για τα λεξικά της Πύλης 

 

Ελληνο-αγγλικό λεξικό Γεωργακά: Τρόποι Αναζήτησης

Περιεχόμενα

1. Απλή αναζήτηση λήμματος

Το πρώτο χαρακτηριστικό του λεξικού που συναντάτε όταν επιχειρείτε μια αναζήτηση είναι ο "κυλιόμενος πίνακας" (drop-down) με όλους τους λεξικούς τύπους που ξεκινούν από το γράμμα που έχει πληκτρολογηθεί. Για κάθε γράμμα που προστίθεται, γίνεται περιορισμός των λημμάτων που εμφανίζονται.

Όταν επιλέγετε "Αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων", στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλα τα λήμματα που στο άρθρο τους (ερμηνεία, παραδείγματα χρήσης, ετυμολογία) απαντάται η λέξη ή το τμήμα λέξης που πληκτρολογείτε.

2. Αναζήτηση συνόλου λημμάτων

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό που υπάρχει ενσωματωμένο στο λεξικό είναι η χρήση του συμβόλου "*". Επιτρέπει μια "διαφορετική" αναζήτηση ενός λήμματος.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη, όταν θέλετε να ζητήσετε ομάδες λέξεων που περιέχουν το μόρφημα ή την ακολουθία χαρακτήρων που πληκτρολογείτε.

Παράδειγμα:

Αν χρησιμοποιήσετε "ανα*ος", θα βρείτε λήμματα που περιέχουν στο ερμήνευμά τους τόσο τη λέξη "αναβρασμός" όσο π.χ. και τη λέξη "αναγκασμός". Βέβαια, εκτός από τις επιδιωκόμενες λέξεις θα εμφανιστούν και άλλες που έχουν κάπου ένα "ανα" και μετά από κάποιο διάστημα ένα "ος", συνεπώς πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση του χαρακτηριστικού αυτού. Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές και κατανοητό ακολούθως:

  • αρα* (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από "αρα") : άραβας, αραβινόζη, άραγε κλπ.
  • *αρα* (όλες οι λέξεις που περιέχουν το "αρα") : αβάρα, αγκινάρα, αλληλοσπαραγμός κλπ
  • *ισμος (όλες οι λέξεις που λήγουν σε "ισμός") : αθλητισμός, ατομικισμός, αφελληνισμός

Αποτελέσματα Αναζήτησης

Επιλογή και προβολή των λημμάτων

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μόνο εκείνα τα λήμματα που θέλετε να κρατήσετε και να προβάλετε από κάθε αναζήτηση.

Αυτό γίνεται επιλέγοντας το σχήμα του καλαθιού που βρίσκεται αριστερά του κάθε λήμματος που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το σύνολο αυτών από την επιλογή "καλάθι".

Προσοχή! Πριν από κάθε νέα συλλογική έρευνα προτείνεται να αδειάζετε το καλάθι πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του φυλλομετρητή (browser).

Εμφάνιση των λημμάτων

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μορφών στην εμφάνιση των λημμάτων (σύντομη, περισσότερο ανεπτυγμένη, περισσότερο ευδιάκριτη). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω τριών μικρών κουμπιών στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας.

3. Σύνθετη Αναζήτηση

Στη "Σύνθετη Αναζήτηση" μπορείτε να αναζητήσετε λήμματα ή ομάδες λημμάτων, που να προκύπτουν με συνδυασμούς κριτηρίων.

Τα κριτήρια λειτουργούν συζευκτικά: όσα πιο πολλά κριτήρια δώσετε τόσο λιγότερα λήμματα θα εμφανιστούν, γιατί ζητάμε λήμματα που να ικανοποιούν ΟΛΑ τα κριτήρια που εισάγονται. Όταν κάποιο κριτήριο δεν μας ενδιαφέρει, το αφήνουμε κενό.

Παράδειγμα:

  • Μπορείτε να βρείτε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ που προέρχονται από τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ και έχουν σχέση με τον ΑΕΡΑ.

Υπάρχει ακόμη ένα πλαίσιο αναζήτησης των συνωνύμων και των αντωνύμων, που σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όρο, ο οποίος ανιχνεύεται στο σύνολο του ερμηνευτικού μέρους του λήμματος.

Παράδειγμα:

  • Αν αναζητήσετε τον όρο "αγνός" και επιλέξετε το πεδίο συνώνυμο, θα βρείτε λήμματα όπως "άδολος", "άθικτος" που περιέχουν στο ερμήνευμά τους τη λέξη.
  • Αντίστοιχα, επιλέγοντας το πεδίο του αντώνυμου, η αναζήτηση δίνει τα λήμματα " ακάθαρτος" και "άναγνος".

Τύπος Λήμματος:

Εμφανίζεται ένα μενού προεπιλογών που περιλαμβάνει τις διάφορες γραμματικές κατηγορίες, ώστε να επιλέξετε το μέρος του λόγου που σας ενδιαφέρει.

Ερμήνευμα:

Το πεδίο αυτό είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όρο, ο οποίος ανιχνεύεται στο σύνολο του ερμηνευτικού μέρους του λήμματος. Ο όρος αυτός μπορεί να είναι λέξη, βραχυγραφία, ακολουθία λέξεων ή ακολουθία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής όρων αναζήτησης και με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. αν αναζητούμε ελληνικές λέξεις που σχετίζονται με το φαγητό (food), θα πρέπει να προβάλλει όλα τα λήμματα που στα ερμηνεύματά τους περιέχουν τη λέξη food.

Ετυμολογία:

Το πεδίο είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένους όρους ή βραχυγραφίες ή ακόμη συνδυασμό όρων και βραχυγραφιών που δηλώνονται στο ετυμολογικό μέρος του άρθρου, το οποίο είναι πλήρως διακριτό από το υπόλοιπο σώμα του λήμματος, καθώς διαχωρίζεται από αυτό με αγκύλες. Παραδείγματα βραχυγραφιών (που πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες) είναι: το Gramm ή το lang. Όσες βραχυγραφίες δε δίνουν αποτελέσματα είναι επειδή δεν εμφανίζονται στα λήμματα του γράμματος "Α" που περιλαμβάνει το λεξικό Γεωργακά αυτή τη στιγμή, ενώ θα υπάρχουν όταν ψηφιοποιηθούν και οι υπόλοιποι τόμοι του λεξικού.

Συγγραφείς:

Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής και σας επιτρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένους συγγραφείς, το όνομα των οποίων ανιχνεύεται στο σύνολο των παραδειγμάτων χρήσης του λήμματος π.χ. Christofi, Venezis.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 16:14