Οδηγοί 

Το Ελληνικό Πολυτονικό Γραφηματικό Σύστημα στα Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

Μετατροπές πολυτονικών κειμένων 

Μετατροπές πολυτονικών κειμένων


1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΣΕ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

1.1. Από πολυτονική σε μονοτονική γραφή

Antioch (για MS Word σε Windows)

Το συγκεκριμένο εργαλείο του Ralph Hancock επιτρέπει την εισαγωγή πολυτονικών ελληνικών στο Word (και όχι μόνο). Λειτουργεί με τους επεξεργαστές MS Word 97, 2000, 2002, 2003 και 2007 σε λειτουργικό σύστημα Windows 98, ME, NT, 2000, XP και Vista. Ειδικά για τα λειτουργικά Windows NT, 2000, XP και Vista με επεξεργαστή Word 2000, 2002, 2003 ή 2007, υπάρχει η έκδοση Antioch 2.
Περιλαμβάνει οδηγό πολυτονικού πληκτρολογίου (το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναδιατάξει όπως επιθυμεί), μια Unicode γραμματοσειρά και μετατροπείς κειμένων. Ανάμεσα στις άλλες δυνατότητες μετατροπής (βλ. στην επόμενη ενότητα) περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μετατροπής κειμένου από πολυτονικό σε μονοτονικό.
Λογισμικό εμπορικής διάθεσης (η δοκιμαστική έκδοση διατίθεται δωρεάν).


Αυτόματος Πολυτονιστής II

Λογισμικό εμπορικής διάθεσης της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ που αυτόματα μετατρέπει ελληνικά μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά αλλά και επιτρέπει την απευθείας πληκτρολόγηση πολυτονικών ελληνικών. Επιπλέον διαθέτει και την αντίστροφη δυνατότητα μετατροπής πολυτονικού κειμένου σε μονοτονικό. Το λογισμικό εργάζεται στο MS Word και υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης.


Πολυτονιστής (επαγγελματική έκδοση)

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ.
Πρόκειται για σύστημα γραφής μονοτονικών και πολυτονικών ελληνικών που συνεργάζεται με το MS Word. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης. Παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής πολυτονικού κειμένου σε μονοτονικό.


Lingua-EL-Poly2Mono-0.02

Εφαρμογή γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Perl για Linux. Μετατρέπει πολυτονικό κείμενο σε Unicode σε μονοτονικό.


1.2. Από μονοτονική σε πολυτονική γραφή

Αυτόματος Πολυτονιστής II

Λογισμικό εμπορικής διάθεσης της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ που αυτόματα μετατρέπει ελληνικά μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά αλλά και επιτρέπει την απευθείας πληκτρολόγηση πολυτονικών ελληνικών. Υποστηρίζει τα αρχαία ελληνικά, την αρχαΐζουσα, την καθαρεύουσα και την δημοτική.
Το λογισμικό εργάζεται στο πλαίσιο του MS Word και υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης. Σε Windows 95/98Me, ο Αυτόματος Πολυτονιστής λειτουργεί και ως οδηγός πληκτρολογίου. Σε Windows NT/2000/XP περιλαμβάνεται σχετικός οδηγός στα ίδια τα Windows.
Διατίθεται σε δύο εκδοχές: ακαδημαϊκή και επαγγελματική έκδοση. Και οι δύο έχουν τη δυνατότητα παραγωγής πολυτονισμένου κειμένου, το οποίο είναι μορφής Unicode και μπορεί να επεξεργαστεί με το Word της Microsoft ή κάποιο επαγγελματικό σελιδοποιητικό πρόγραμμα (που υποστηρίζει τεχνολογία Unicode, π.χ. InDesign). Η επαγγελματική έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον ειδική επιλογή για εξαγωγή του πολυτονικού κειμένου για επεξεργασία σε επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα που δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία Unicode. Η επαγγελματική έκδοση μπορεί γενικά να μετατρέψει ένα Unicode πολυτονικό κείμενο σε κάποια άλλη, τεχνικά απλούστερη, πολυτονική μορφή που δεν είναι Unicode ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί και από άλλες εφαρμογές.


Eurokeys

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ που επιτρέπει τη γραφή πολυτονικών στα Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 και Windows Me. Πρόκειται για έναν πολυ-οδηγό πληκτρολογίου για Windows 3.1x & Windows 95.
Δίνει τη δυνατότητα, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Windows 3.1x και Windows 95, να γράφει ο χρήστης με κωδικοποιήσεις ελληνικών που είχαν χρησιμοποιηθεί στο DOS, το UNIX και στους Apple Macintosh (μονοτονικά και πολυτονικά).
Υποστηρίζει συνολικά οκτώ (8) τρόπους γραφής κειμένων. Για τα ελληνικά προσφέρει τις εξής επιλογές: ελληνικά μονοτονικά 928 (τα ελληνικά των Windows 3.1 & Windows 95), ελληνικά μονοτονικά για MS-DOS 437, ελληνικά πολυτονικά Windows (γραφή ελληνικών πολυτονικών κειμένων με τον τρόπο που πρώτη χρησιμοποίησε η εταιρεία Memotek, ελληνικά μονοτονικά Apple Macintrosh και ελληνικά πολυτονικά Apple Macintosh.


Πολυτονιστής (βασική/επαγγελματική έκδοση)

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ.
Πρόκειται για σύστημα γραφής μονοτονικών και πολυτονικών ελληνικών που συνεργάζεται με το MS Word. Απαιτεί γραμματοσειρές που λειτουργούν σε Windows, είναι τεχνολογίας Unicode και περιέχουν τους ελληνικούς χαρακτήρες τονισμένους. Μια ομάδα από τέτοιες γραμματοσειρές υπάρχουν μέσα στο πακέτο του Πολυτονιστή.
Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS-Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης. Το πολυτονισμένο κείμενο που παράγεται είναι μορφής Unicode και μπορεί να επεξεργαστεί με το Word της Microsoft ή κάποιο επαγγελματικό σελιδοποιητικό πρόγραμμα (που υποστηρίζει τεχνολογία Unicode, π.χ. InDesign).
Στη τελευταία έκδοση για MS Word XP (αλλά και στις προηγούμενες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) υπάρχουν οι δυνατότητες μετατροπής πολυτονικών κειμένων που γράφτηκαν με άλλα (παλαιότερα) πολυτονικά συστήματα και εξαγωγής πολυτονικών κειμένων σε παλαιότερα πολυτονικά συστήματα.


Πρόγραμμα "Τονισμός"

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας TONISMOS.GR DATA - SOFT. Μετατρέπει αυτόματα μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά. Εγκαθίσταται στο MS Word 7.0/97/2000/2002/2003 (WINDOWS 95, 98, NT, XP, 2000) και παράγει αυτόματα πολυτονικά κείμενα από υπάρχοντα μονοτονικά. Η έκδοση 2.8.7 παράγει πολυτονικά αρχεία και σε Unicode.


2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η ποικιλία στους τρόπους δημιουργίας και χρήσης των πολυτονικών ελληνικών τα τελευταία χρόνια δημιούργησε προβλήματα συμβατότητας. Έτσι, τα πολυτονικά κείμενα γραμμένα σε παλαιότερα Windows ή αυτά του κλασικού Mac OS δεν είναι συμβατά με τα Windows XP και το Mac OS X αντίστοιχα. Δημιουργήθηκαν, γι’ αυτό το λόγο, λογισμικά που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μετατροπής ελληνικών πολυτονικών κειμένων από παλαιότερα συστήματα και κωδικοποιήσεις σε νεότερα. Για τη μετατροπή γραμματοσειρών που ακολουθούν διαφορετική κωδικοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό (μετατροπέας κειμένων/γραμματοσειρών).
Σημείωση: Αρχεία δημιουργημένα σε προηγούμενες εκδόσεις του MS Word or Word Perfect μπορούν εύκολα να μετατραπούν με την επιλογή της αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις των συγκεκριμένων επεξεργαστών κειμένου.
Κατατοπιστική είναι η σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών του Πανεπιστημίου UCL.

2.1. Από παλαιότερα προγράμματα σε νεότερα

Antioch (για MS Word σε Windows)

Το συγκεκριμένο εργαλείο του Ralph Hancock επιτρέπει την εισαγωγή πολυτονικών ελληνικών στο Word (και όχι μόνο). Λειτουργεί με τους επεξεργαστές MS Word 97, 2000, 2002, 2003 και 2007 σε λειτουργικό σύστημα Windows 98, ME, NT, 2000, XP και Vista. Ειδικά για τα λειτουργικά Windows NT, 2000, XP και Vista με επεξεργαστή Word 2000, 2002, 2003 ή 2007, υπάρχει η έκδοση Antioch 2.
Περιλαμβάνει οδηγό πολυτονικού πληκτρολογίου (το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναδιατάξει όπως επιθυμεί), μια Unicode γραμματοσειρά και μετατροπείς κειμένων. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής κειμένου από παλαιότερες κωδικοποιήσεις, ενώ, επιπλέον, μπορεί να μετατρέψει κείμενο από κωδικοποίηση Unicode στην παλαιότερη κωδικοποίηση WinGreek, Son of WinGreek, GreekKeys και Vilnius University. Τέλος, μετατρέπει BetaCode καθώς και πολυτονικό κείμενο σε μονοτονικό.
Λογισμικό εμπορικής διάθεσης (η δοκιμαστική έκδοση διατίθεται δωρεάν).


Αυτόματος Πολυτονιστής II (Επαγγελματική Έκδοση)

Λογισμικό εμπορικής διάθεσης της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ που αυτόματα μετατρέπει ελληνικά μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά μορφής Unicode αλλά και επιτρέπει την απευθείας πληκτρολόγηση πολυτονικών ελληνικών. Το λογισμικό εργάζεται στο πλαίσιο του MS Word και υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης. Διατίθεται σε δύο εκδοχές: ακαδημαϊκή και επαγγελματική έκδοση. Η επαγγελματική έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον ειδική επιλογή μετατροπής πολυτονικών κείμενων που γράφτηκαν με άλλα πολυτονικά συστήματα, σε μορφή Unicode, μέσα στο MS Word κρατώντας και τη μορφοποίηση του εγγράφου (χαρακτηρισμοί, κλπ.). Οι μετατροπές που μπορούν να γίνουν είναι από: Πολυτονιστή 1 της ΜΑΤΖΕΝΤΑ, πολυτονικό σύστημα SGreek, πολυτονικό σύστημα GreekKeys, πολυτονικό σύστημα SMK GreekKeys, πολυτονικό σύστημα Super Greek, πολυτονικά συστήματα της ΜΑΤΖΕΝΤΑ που λειτουργούσαν μόνο με γραμματοσειρές τύπου W και τύπου MgPolHelvetica.


BetaCodeConverter (MacOS 8.6, MacOS X)

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Lucius Hartmann μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει με BetaCode σε αρχεία εμπλουτισμένου κειμένου με κωδικοποίηση Unicode ή GreekKeys.
Απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης shareware.


Circe

Μια ελληνική εφαρμογή που προσφέρει λύση στην ασυμβατότητα των πολυτονικών κειμένων σε Mac OS με το Mac OS X και τα Windows XP. To project του Λοΐζου Παυλίδη και του Γιώργου Βεριγάκη, σε συνεργασία με το περιοδικό MacLand και με την υποστήριξη της εταιρείας SystemGraph Technologies, μετατρέπει πολυτονικά κείμενα γραμμένα στο κλασικό Mac OS σε Unicode. Mετά την μετατροπή σε Unicode, τα πολυτονικά κείμενα θα είναι συμβατά τόσο με τις περισσότερες νέες εφαρμογές του Mac OS X (Safari, Office 2004, InDesign, Dreamweaver) όσο και με τα Windows XP.
Όταν ολοκληρωθεί, η εφαρμογή θα διανέμεται δωρεάν μέσω του DVD του περιοδικού MacLand.


Encoding Master (Mac / Windows)

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι ειδικά προσανατολισμένη στην ελληνική γλώσσα, περιλαμβάνει, ωστόσο, τη δυνατότητα αρχείων κειμένου (text) αλλά και xml από BetaCode σε Unicode. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα μαζικής μετατροπής αρχείων. Λειτουργεί σε Mac OS X 10.1 ή ανώτερο και σε Windows.


Greek Font Converter 2.3.2 για MS Word 2000/XP

Πρόκειται για μια εφαρμογή μετατροπής γραμματοσειρών, δημιουργημένη ειδικά για μετατροπή από πολυτονικές γραμματοσειρές παλαιότερης κωδικοποίησης σε πολυτονικές γραμματοσειρές Unicode. Συγκεκριμένα μετατρέπει μεταξύ Unicode και τις παρακάτω οικογένειες γραμματοσειρών παλαιότερης κωδικοποίησης: LaserGreek και LaserGreekII, Koine και SPIonic.
Η συγκεκριμένη έκδοση μετατρέπει μόνο αρχεία απλού κειμένου (plain text), επομένως είναι γρήγορη, αλλά δε διατηρεί τη μορφοποίηση. Μπορεί να επεξεργαστεί κείμενο που εισάγεται με τη μέθοδο της αντιγραφής από οποιαδήποτε εφαρμογή.
Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ώστε να υποστηρίζει και άλλες γλώσσες και γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο Unicode.


GreekKeysConverter (για MacOS 8.6, MacOS X)

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Lucius Hartmann μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει σε Unicode τα αρχεία πολυτονικών κειμένων που έχει δημιουργήσει είτε σε Macintosh με τις κωδικοποιήσεις LaserGreek (πχ. SuperGreek), GreekKeys (πχ. με τη γραμματοσειρά Kadmos), GreekPoly, ή τη γραμματοσειρά SPIonic είτε σε Windows (πχ. με Greek, Sgreek). Μετατρέπει αρχεία txt (απλού κειμένου) αλλά και αρχεία rtf (εμπλουτισμένου κειμένου, μέσω MS Word 2004 για Macintosh και MS Word 2000 κ.ε. για Windows).
Απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης shareware.


Greek macros (για MS Word 95 Word 97, Word 2000, Word XP)

Πρόκειται για συλλογή μακροεντολών του Mathew Robinson για το MS Word και WordPerfect που μετατρέπουν κείμενο από κωδικοποίηση SGreek σε WinGreek.
Διατίθεται δωρεάν για μεταφόρτωση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη.


Greek transcoder (για MS Word σεWindows/Macintosh)

Το GreekTranscoder είναι ένα πρόγραμμα που μετατρέπει ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες από μια κωδικοποίηση σε μια άλλη. Ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέψει τη μετατροπή σε Unicode εγγράφων που έκαναν χρήση παλαιότερων γραμματοσειρών. Υποστηρίζει τις ακόλουθες κωδικοποιήσεις: Beta Code, GreekKeys, Ismini, LaserGreek, Paulina Greek, SGreek, SPIonic, SuperGreek, Vilnius University, WinGreek και φυσικά Unicode.
Το πρόγραμμα είναι γραμμένο Visual Basic 5 σε λειτουργεί ως μακροεντολή στο Microsoft Word και απαιτείται η υποστήριξη Unicode από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη (είτε Macintosh είτε Windows). Λειτουργεί στο MS Word 2004 για Mac OS X 10.2.8 και στο MS Word 2000 ή νεότερο για Windows.
Διατίθεται δωρεάν για μεταφόρτωση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη.


Πολυτονιστής (βασική / επαγγελματική έκδοση)

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ. Πρόκειται για σύστημα γραφής μονοτονικών και πολυτονικών ελληνικών που συνεργάζεται με το MS-Word.
Στη τελευταία έκδοση για Word XP (αλλά και στις προηγούμενες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής πολυτονικών κειμένων που γράφτηκαν με άλλα (παλαιότερα) πολυτονικά συστήματα. Ο Πολυτονιστής μπορεί να μετατρέψει σε Unicode κείμενα από α) τον Πολυτονιστή 1.0 της ΜΑΤΖΕΝΤΑ για Windows 3.1 & 95, β) το πολυτονικό σύστημα της Apple όπως χρησιμοποιείται στους Macintosh, γ) το πολυτονικό σύστημα της GR-SOFT, δ) το πολυτονικό σύστημα Super Greek, ε) το πολυτονικό σύστημα GreekKeys και, ζ) τα παλαιά πολυτονικά συστήματα της ΜΑΤΖΕΝΤΑ που αποτελούνταν μόνο από γραμματοσειρές. Η μετατροπή των κειμένων από Apple Macintosh και GR-SOFT γίνεται μόνο από εξωτερικά αρχεία κειμένου txt.


Sibylla (Windows)

Το συγκεκριμένο εργαλείο, δημιουργημένο από τον Jesús Quílez Bielsa και Palladium Project team, επιτρέπει την πληκτρολόγηση πολυτονικών σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows που υποστηρίζει Unicode (επεξεργαστές κειμένου, βάσεις δεδομένων, διακομιστές αλληλογραφίας κλπ.). Επιπλέον, περιλαμβάνει και μετατροπέα κειμένων από παλαιότερες κωδικοποιήσεις (GreekKeys, Greek, Sgreek, κλπ.) σε Unicode.
Οπτική αναπαράσταση της εφαρμογής


Thessalonica (Windows / Linux)

Πρόκειται για πρόγραμμα, δημιουργίας του Alexej Kryukov, που περιέχει οδηγό πληκτρολογίου και μετατροπέα κειμένων από παλαιότερες κωδικοποιήσεις (GreekKeys, Greek, Sgreek, κλπ.) σε Unicode και αντίστροφα.
Προσφέρεται σε δύο εκδοχές, για MS Word 97/2000/XP/2003, MS Word 7.0 και για OpenOffice.org 1.1.0 και ανώτερο. Η πλέον πρόσφατη εκδοχή για το OpenOffice.org είναι η 2.9/3.0 beta. Λειτουργεί στο OpenOffice.org 2.1 και ανώτερο.
Για τη λειτουργία του προγράμματος απαιτείται η εγκατάσταση του Java Runtime Environment 1.5 και εξής.
Για όσους δεν χρησιμοποιούν το OpenOffice, ο ίδιος δημιουργούς προσφέρει το πρόγραμμα XWinGreek, που είναι λειτουργεί σε επεξεργαστές κειμένου όπως KWord ή το AbiWord (δε λειτουργεί όμως με κειμενογράφους, δηλαδή προγράμματα αρχείων κειμένου plaintext).


TLGU - BETA CODE TO UNICODE CONVERTER

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Δημήτρη Μαρινάκη μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει με BetaCode σε αρχεία κειμένου με κωδικοποίηση Unicode.


Unigreek

Εφαρμογή δωρεάν διάθεσης που επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν το κείμενο σε BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) και το μετατρέπει αυτόματα σε πολυτονικό Unicode. Η έκδοση UniGreek 2.0 για Mac έχει τη δυνατότητα μαζικής μετατροπής αρχείων (επιλέγουμε ένα φάκελο με αρχεία κειμένου σε Betacode και το πρόγραμμα αυτόματα τα μετατρέπει).
Οπτική αναπαράσταση της εφαρμογής


2.2. Από νεότερα προγράμματα σε παλαιότερα

Antioch (για MS Word σε Windows)

Το συγκεκριμένο εργαλείο του Ralph Hancock επιτρέπει την εισαγωγή πολυτονικών ελληνικών στο Word (και όχι μόνο). Λειτουργεί με τους επεξεργαστές MS Word 97, 2000, 2002, 2003 και 2007 σε λειτουργικό σύστημα Windows 98, ME, NT, 2000, XP και Vista. Ειδικά για τα λειτουργικά Windows NT, 2000, XP και Vista με επεξεργαστή Word 2000, 2002, 2003 ή 2007, υπάρχει η έκδοση Antioch 2.
Περιλαμβάνει οδηγό πολυτονικού πληκτρολογίου (το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναδιατάξει όπως επιθυμεί), μια Unicode γραμματοσειρά και μετατροπείς κειμένων. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής κειμένου από BetaCode αλλά και από παλαιότερες κωδικοποιήσεις σε Unicode. Επιπλέον, μπορεί να μετατρέψει κείμενο από κωδικοποίηση Unicode στις παλαιότερες κωδικοποιήσεις WinGreek, Son of WinGreek, GreekKeys και Vilnius University.
Λογισμικό εμπορικής διάθεσης (η δοκιμαστική έκδοση διατίθεται δωρεάν).


Αυτόματος Πολυτονιστής II, Επαγγελματική Έκδοση

Λογισμικό εμπορικής διάθεσης της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ που αυτόματα μετατρέπει ελληνικά μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά μορφής Unicode αλλά και επιτρέπει την απευθείας πληκτρολόγηση πολυτονικών ελληνικών. Το λογισμικό εργάζεται στο πλαίσιο του MS Word και υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης. Διατίθεται σε δύο εκδοχές: ακαδημαϊκή και επαγγελματική έκδοση. Η επαγγελματική έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον ειδική επιλογή για εξαγωγή του πολυτονικού κειμένου για επεξεργασία σε επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα που δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία Unicode. Η επαγγελματική έκδοση μπορεί γενικά να μετατρέψει-εξάγει ένα Unicode πολυτονικό κείμενο σε κάποια άλλη, τεχνικά απλούστερη, πολυτονική μορφή που δεν είναι Unicode ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί και από άλλες εφαρμογές. Μπορεί να εξάγει σε πολυτονικό σύστημα Apple Macintosh, Πολυτονιστή 1 της ΜΑΤΖΕΝΤΑ, πολυτονικό GR-Soft και σε μορφή HTML για έκδοση στο διαδίκτυο.


Greek Transcoder (για MS Word σεWindows/Macintosh)

Το GreekTranscoder είναι ένα πρόγραμμα που μετατρέπει ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες από μια κωδικοποίηση σε μια άλλη. Ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέψει τη μετατροπή σε Unicode εγγράφων που έκαναν χρήση παλαιότερων γραμματοσειρών, λειτουργεί όμως και αντίστροφα. Υποστηρίζει τις ακόλουθες κωδικοποιήσεις: Beta Code, GreekKeys, Ismini, LaserGreek, Paulina Greek, SGreek, SPIonic, SuperGreek, Vilnius University, WinGreek και φυσικά Unicode.
Το πρόγραμμα είναι γραμμένο Visual Basic 5 σε λειτουργεί ως μακροεντολή στο MS Word και απαιτείται η υποστήριξη Unicode από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη (είτε Macintosh είτε Windows). Λειτουργεί στο MS Word 2004 για Mac OS X 10.2.8 και στο Microsoft Word 2000 ή νεότερο για Windows.
Διατίθεται δωρεάν για μεταφόρτωση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη.


Πολυτονιστής (βασική / επαγγελματική έκδοση)

Εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ. Πρόκειται για σύστημα γραφής Unicode μονοτονικών και πολυτονικών ελληνικών που συνεργάζεται με το MS Word. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα MS Word που έχει εγκατεστημένο ο χρήστης.
Στη τελευταία έκδοση για Word XP (αλλά και στις παλαιότερες εκδόσεις σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής πολυτονικών κειμένων που δημιουργούνται με τον επαγγελματικό Πολυτονιστή και με γραμματοσειρές Unicode, για επεξεργασία σε κάποιο παλαιότερο πολυτονικό σύστημα ή σε μορφή ιστοσελίδας (HTML).


Thessalonica (Windows / Linux)

Πρόκειται για πρόγραμμα, δημιουργίας του Alexej Kryukov, που περιέχει έναν οδηγό πληκτρολογίου και έναν μετατροπέα κειμένων από παλαιότερες κωδικοποιήσεις (GreekKeys, Greek, Sgreek, κλπ.) σε Unicode και αντίστροφα.
Προσφέρεται σε δύο εκδοχές, για MS Word 97/2000/XP/2003, MS Word 7.0 και για OpenOffice.org 1.1.0 και ανώτερο. Η πλέον πρόσφατη εκδοχή για το OpenOffice.org είναι η 2.9/3.0 beta. Λειτουργεί στο OpenOffice.org 2.1 και ανώτερο. ¥Για τη λειτουργία του προγράμματος απαιτείται η εγκατάσταση του Java Runtime Environment 1.5 και εξής.
Για όσους δεν χρησιμοποιούν το OpenOffice, ο ίδιος δημιουργούς προσφέρει το πρόγραμμα XWinGreek (http://xwingreek.sourceforge.net/), που είναι λειτουργεί σε επεξεργαστές κειμένου όπως KWord ή το AbiWord (δε λειτουργεί όμως με κειμενογράφους, δηλαδή προγράμματα αρχείων κειμένου plaintext).


2.3. Διαδικτυακές (on-line) εφαρμογές

Οι παρακάτω εφαρμογές δεν απαιτούν μεταφόρτωση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος.

Convert Greek Beta Code to Normalized Unicode

Απλή διαδικτυακή εφαρμογή του Rick Brannan που επιτρέπει την πληκτρολόγηση σε BetaCode και στη συνέχεια μετατρέπει τους χαρακτήρες στη Unicode γραμματοσειρά Gentium. Υπάρχει περιορισμός στην πληκτρολόγηση (μέχρι 150 χαρακτήρες).


Meander's Nod

On-line μετατροπέας (από τον Sean Redmond) που διατίθεται ενσωματωμένος στην ιστοσελίδα και επιτρέπει στον επισκέπτη να μετατρέψει όποιο κείμενο εισάγει [στοιχειοθετημένο σε GreekKeys, WinGreek, Bosporos, Kadmos, BetaCode, ISO-8859-5 (Cyrillic), ISO-8859-7 (Modern greek)] σε πολυτονικό Unicode. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δεσμό για τη μεταφόρτωση της πολυτονικής γραμματοσειράς Unicode Athena Roman (ή Athenian) καθώς και μια σύντομη εισαγωγή στο πρότυπο Unicode.
Σημείωση: Οι δεσμοί φαίνεται να παρουσιάζουν πρόβλημα στον Firefox, ενώ λειτουργούν κανονικά στον Internet Explorer.


Typegreek

Πρόκειται για τη διαδικτυακή εκδοχή (δημιουργημένη από τον Randy Hoyt) της εφαρμογής Unigreek που μετατρέπει BetaCode σε πολυτονικά ελληνικά. Το μόνο που χρειάζεται ο επισκέπτης είναι ένας φυλλομετρητής με εγκατεστημένη κάποια γραμματοσειρά Unicode (π.χ. Titus, Gentium, New Athena Unicode, Palatino Linotype) και υποστήριξη Java (π.χ. Internet Explorer 5.5 και νεότερο, Mozilla Firefox 1.0 και νεότερο, Netscape 7.x και νεότερο). Γράφοντας σε BetaCode το κείμενο μετατρέπεται αυτόματα σε πολυτονικό Unicode. Στη συνέχεια μπορεί να αντιγραφεί και να εισαχθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει Unicode.


Unicode Classical Greek Inputer 2

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε από τον James D. Naughton και μετατρέπει αυτόματα σε μια Unicode γραμματοσειρά το κείμενο που πληκτρολογείται σε BetaCode. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές Unicode γραμματοσειρές όπως η Aisa, Arial, Athena, Cardo, Visullus, κλπ. Επίσης ο χρήστης που δεν είναι εξοικειωμένος με Betacode μπορεί να ανοίξει τον πίνακα Greek Letters και να επιλέγει τα γράμματα μέσα από μια παλέτα χαρακτήρων.


3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλέον, σε επεξεργαστές κειμένου που λειτουργούν (σε διαφορετικές εκδόσεις) και στις δύο πλατφόρμες και υποστηρίζουν Unicode (όπως το MS Word) δεν υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Οι νεότερες εκδόσεις του MS Word δημιουργούν συμβατά αρχεία, είτε σε μορφή doc είτε σε μορφή rtf (αρχείο εμπλουτισμένου κειμένου), με χρήση γραμματοσειρών Unicode.
Για κείμενα που έχουν δημιουργηθεί με παλαιότερες κωδικοποιήσεις, μια λύση είναι η χρήση ενός προγράμματος μετατροπής σε Unicode.
Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα λογισμικά που εξασφαλίζουν τη μετατροπή ελληνικών πολυτονικών κειμένων από υπολογιστές τύπου Macintosh σε υπολογιστές τύπου PC και αντίστροφα.

3.1. Από υπολογιστές Macintosh σε υπολογιστές PC

Greek Transcoder

Ένα πρόγραμμα μετατροπής που λειτουργεί στο MS Word 2004 για Mac OS X 10.2.8 και στο MS Word 2000 ή νεότερο για Windows είναι το Greek Transcoder του David-Artur Daix.


GreekKeysConverter (για MacOS 8.6, MacOS X)

Μια λύση είναι η αποθήκευση του αρχείου σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου και η χρήση ενός μετατροπέα που μετατρέπει από κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνταν Mac σε κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται σε Windows. Τέτοιου είδους μετατροπέας που μπορεί να χειριστεί αρχεία εμπλουτισμένου κειμένου είναι ο GreekKeysConverter (για MacOS 8.6, MacOS X).
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Lucius Hartmann μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει σε Unicode τα αρχεία πολυτονικών κειμένων που έχει δημιουργήσει είτε σε Macintosh με τις κωδικοποιήσεις LaserGreek (πχ. SuperGreek), GreekKeys (πχ. με τη γραμματοσειρά Kadmos), GreekPoly, ή τη γραμματοσειρά SPIonic είτε σε Windows (πχ. με Greek, Sgreek). Μετατρέπει αρχεία txt (απλού κειμένου) αλλά και αρχεία rtf (εμπλουτισμένου κειμένου, μέσω MS Word 2004 για Macintosh και MS Word 2000 κ.ε. για Windows).
Απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης shareware.


Circe (Μετατροπή πολυτονικών κειμένων από Mac OS σε Mac OS X / Windows XP)

Μια ελληνική εφαρμογή που προσφέρει λύση στην ασυμβατότητα των πολυτονικών κειμένων σε Mac OS με το Mac OS X και τα Windows XP. To project του Λοϊζου Παυλίδη και του Γιώργου Βεριγάκη, σε συνεργασία με το περιοδικό MacLand και με την υποστήριξη της εταιρείας SystemGraph Technologies, μετατρέπει πολυτονικά κείμενα γραμμένα στο κλασικό Mac OS σε Unicode. Mετά την μετατροπή σε Unicode, τα πολυτονικά κείμενα θα είναι συμβατά τόσο με τις περισσότερες νέες εφαρμογές του Mac OS X (Safari, Office 2004, InDesign, Dreamweaver) όσο και με τα Windows XP.
Όταν ολοκληρωθεί, η εφαρμογή θα διανέμεται δωρεάν μέσω του DVD του περιοδικού MacLand.


Conversionsplus

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό για τη μεταφορά αρχείων ανάμεσα στα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, όπως το Conversionsplus. Πρόκειται για πρόγραμμα που εγκαθίσταται στα Windows 2000, XP and Vista και μετατρέπει αρχεία δημιουργημένα σε Mac.


3.2. Από υπολογιστές PC σε υπολογιστές Macintosh

Greek Transcoder

Ένα πρόγραμμα μετατροπής που λειτουργεί στο MS Word 2004 για Mac OS X 10.2.8 και στο Microsoft Word 2000 ή νεότερο για Windows είναι το Greek Transcoder του David-Artur Daix.


Maclinkplus

Το εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας DataViz εγκαθίσταται στο Mac και μετατρέπει/μεταφράζει αρχεία MS Word & Excel 2007 ώστε να είναι συμβατά στο νέο λειτουργικό σύστημα.

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτ 2010, 8:56