Οδηγοί 

Το Ελληνικό Πολυτονικό Γραφηματικό Σύστημα στα Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

Πολυτονική γραφή 

Διαδικτυακοί τόποι: Κατάλογοι συνδέσμων

  • Σημείωση: Ο αλφαβητικός κατάλογος με τους διαδικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν πληροφορίες και προγράμματα σχετικά με το ελληνικό πολυτονικό γραφηματικό σύστημα παρουσιάζεται στην ενότητα "Πολυτονική γραφή: Προγράμματα-Γραμματοσειρές" στον Οδηγό Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία.

ABNET. Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Περιλαμβάνει δεσμούς για τη μεταφόρτωση 31 διαφορετικών γραμματοσειρών.


ALAN WOOD’S UNICODE RESOURCES. UNICODE AND MULTILINGUAL SUPPORT IN HTML, FONTS, WEB BROWSERS AND OTHER APPLICATIONS
Στην ενότητα Fonts ο επισκέπτης θα βρει εξαντλητικούς καταλόγους με τις διαθέσιμες Unicode γραμματοσειρές. Για τα πολυτονικά ελληνικά παρουσιάζονται 20 γραμματοσειρές με πλήρη σχολιασμό και αξιολόγηση, καθώς και δεσμοί για τη μεταφόρτωσή τους (οι περισσότερες διατίθενται δωρεάν).


ANDREW GLASS. GANDHARI FONT
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς Gandhari (Unicode).


CHRYSANTHI UNICODE FONT
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς Chrysanthi Unicode.


CLASSICAL GREEK FONTS AND UTILITIES
Περιλαμβάνει Unicode γραμματοσειρές αλλά και ορισμένες συμβατές με το πρόγραμμα WinGreek. Οι περισσότερες μπορούν να ανακτηθούν απευθείας ενώ για κάποιες υπάρχει δεσμός με τη σελίδα του δημιουργού.


COMPUTER MODERN UNICODE FONTS
Δωρεάν διάθεση της οικογένειας γραμματοσειρών Computer Modern Unicode Fonts.


ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
Αιγαιακές και Μεσογειακές γραφές, Αιγυπτιακά ιερογλυφικά, Ακκαδική σφηνοειδής γραφή, Μουσικά σύμβολα, περιοχές συμβόλων του Unicode, γραμματοσειρές κειμένου βασισμένες σε παλαιές εκδόσεις ελληνικών κειμένων, κ.ά.


ΓΡΑΦΙΣ
Περιλαμβάνει δεσμούς για τη λήψη γραμματοσειρών για X-Windows που κυκλοφορούν ελεύθερες (public domain) στο δίκτυο.


DEJAVUWIKI: DEJAVU FONTS
Δωρεάν διάθεση της οικογένειας γραμματοσειρών DEJAVU.


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ
Διατίθενται δωρεάν οι γραμματοσειρές Athena και Palatino Linotype.


EARLY BUDDHIST MANUSCRIPT PROJECT. FONTS & KEYBOARD TEMPLATES
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς Gandhari (Unicode).


ELPENOR: HOME OF THE GREEK WORD. GREEK POLYTONIK UNICODE FONTS DOWNLOAD
Περιλαμβάνει συνδέσμους για τη λήψη των γραμματοσειρών Asteria, Georgia Greek, Code2000, Athena, Gentium.


ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ. ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ "ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ"
Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει δεσμούς για 9 διαφορετικές γραμματοσειρές, οι οποίες διανέμονται δωρεάν.


ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ. 72 ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Περιλαμβάνονται δεσμοί για τη λήψη 72 διαφορετικών γραμματοσειρών.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EETΣ)
Περιλαμβάνονται πρωτότυπες πολυτονικές γραμματοσειρές βασισμένες σε τυπογραφικά στοιχεία του 16ου, 18ου και 19ου αιώνα αλλά και νέες μονοτονικές ελληνικές γραμματοσειρές.


FONTS FOR SCHOLARS. LATIN, GERMANIC LANGUAGES, GREEK, HEBREW AND LINGUISTICS
Διατίθεται δωρεάν η Unicode γραμματοσειρά Cardo Font.


FREEWARE FONTS
Δωρεάν διάθεση των γραμματοσειρών Legendum, Garozier.


GREEK FONT ARCHIVE
Περιλαμβάνει συγκριτικό αξιολογικό πίνακα των γραμματοσειρών με χρήσιμα σχόλια όπως το στυλ, η πλατφόρμα κτλ. και δεσμούς για τη λήψη τους από τον χρήστη.


GREEK GRAMMAR ON THE WEB. GREEK FONTS
Περιλαμβάνει συνδέσμους με ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν ελληνικές γραμματοσειρές για Windows και για Macintosh, με παράλληλο σχολιασμό της ποιότητας και της χρήσης κάθε γραμματοσειράς.


GREEK LANGUAGE AND LINGUISTICS GATEWAY. GREEK FONTS
Περιλαμβάνει έναν κατάλογο συνδέσμων με ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν γραμματοσειρές.


GREEKKEYS SUPPORT HOME. NEW ATHENA UNICODE FONT DOWNLOAD
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά New Athena Unicode.


GRIXEL. GREEK PIXEL FONTS. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Διατίθενται δωρεάν οι οικογένειες γραμματοσειρών Acme και Kyroy.
Πρόκειται για γραμματοσειρές εικονοστοιχείων (pixel) που δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάγνωση πολυτονικών σε προγράμματα όπως το Flash και το Photoshop.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΓ. ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά MgOldTimes UC Pol.


HOMEPAGE FOR TAVMJONG BAH (TAV). AREV FONTS
Δωρεάν διάθεση της οικογένειας γραμματοσειρών AREV FONTS.


HOMEPAGE VON LUCIUS HARTMANN. ALTGRIECHISCHE ZEICHENSÄTZE
Δωρεάν διάθεση των γραμματοσειρών: Alkaios, Alphabetum,Cardo (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), Aisia Unicode, Xanthippe (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), Athenian (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), SPIonic (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), WinGreek (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), GreekOldFace (σύνδεσμος με τη σελίδα του δημιουργού), Ellenike, Sgreek.


INSTITUTE OF BIBLICAL GREEK. GREEK FONT LINKS AND DOWNLOADS
Περιλαμβάνει δεσμούς για ελληνικές πολυτονικές Unicode και μη γραμματοσειρές.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν μεταφόρτωσης στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη των πολυτονικών γραμματοσειρών που έχει αναπτύξει το Ι.Ε.Λ (μη Unicode). Περιλαμβάνεται επιπλέον κατάλογος με διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να βρει Unicode πολυτονικές γραμματοσειρές.


JACK'S SCRIBAL AND EPIGRAPHIC FONTS
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς C. Sinaiticus Uncial Greek.


JAN THOR. JGARAMOND
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς JGaramond.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΏΝ
Ο δικτυακός κόμβος περιλαμβάνει δείγματα και δεσμούς για γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στα λειτουργικά συστήματα Windows και MacOS X, αλλά και συνδέσμους με γραμματοσειρές που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο όπως οι γραμματοσειρές της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και οι Aisa, Alkaios, Alphabetum Unicode, Αρίσταρχος, Asteria, Attica U, Bosporos U, Cardo, Galatia SIL, Grecs du roi, Kadmos U, Legendum Legacy, New Athena Unicode, Porson, Thryomanes.


MEANDER’S NOD. GREEK FONT TO UNICODE CONVERTER
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δεσμό για τη μεταφόρτωση της πολυτονικής γραμματοσειράς Athena Roman (Unicode).


ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ. UNICODE ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιλαμβάνονται δεσμοί με ιστοσελίδες που διαθέτουν πολυτονικές γραμματοσειρές.


NEW TESTAMENT RESOURCES. BIBLICAL LANGUAGE FONTS & UNICODE
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά Galilee Unicode Greek Font καθώς και η παλαιότερη Galilee Greek Font.


NICAEA. A PALM PILOT GREEK POLYTONIC FONT
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς Nicaea για χρήση σε Palm PDA.


OBJECTS DART. HISTORY/HINDSIGHT
Δωρεάν διάθεση της γραμματοσειράς Hindsight Unicode.


RALPH HANCOCK. FONT AND KEYBOARD SERVICES FOR CLASSICAL GREEK AND HEBREW
Διατίθενται δωρεάν οι γραμματοσειρές BetaRead (σύμφωνα με το πρότυπο Betacode) και SgRead (σύμφωνα με το πρότυπο SGreek) και η έκδοση πλάγιας γραφής (italics) της γραμματοσειράς Vusillus Old Face.


REDLEX
Περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλες σελίδες με γραμματοσειρές (ταξινομημένες ανά γλώσσα), μεταξύ των οποίων 26 για πολυτονικά ελληνικά, τόσο σε πλατφόρμα Windows όσο και σε Macintosh. Οι περισσότερες γραμματοσειρές διατίθενται δωρεάν.


SIL GREEK FONT SYSTEM
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά SIL Galatia.


SP FONTS
Περιλαμβάνει δύο πολυτονικές ελληνικές γραμματοσειρές δωρεάν: SPDoric (μια πιο απλή γραμματοσειρά) και SPIonic (μια πιο πλήρης εκδοχή).


TABLINUM. POLICES GRECQUES
Περιλαμβάνει δεσμούς για τη λήψη των γραμματοσειρών Ismini, WinGreek, SIL Greek Font System, Athenian.


TEAMOUSE' S HOME. THE LANGUAGE PAGE
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά Thryomanes.


THE GREEK FONT FOUNDRY
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά Porson.


THESAURUS LINGUAE GRAECAE. HELP: FONT CONFIGURATION
Περιλαμβάνει κατάλογο με δεσμούς σε γραμματοσειρές (περίπου 30) που διανέμονται δωρεάν για 3 διαφορετικές πλατφόρμες (Windows, Macintosh, Unix).


THESSALONICA. MULTILINGUAL FONΤS COMPATIBLE WITH THESSALONICA
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά OldStandard και Tempora LGC Unicode.


TITUS PROJECT
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά TITUS Cyberbit Unicode font.


ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ KERKIS FOR X11
Διατίθεται δωρεάν η γραμματοσειρά Κέρκης.


TRANSLATUM. DOWNLOAD GREEK FONTS
Περιλαμβάνει αρχεία για λήψη μονοτονικών ελληνικών γραμματοσειρών καθώς επίσης και συνδέσμους με ιστοσελίδες δωρεάν διάθεσης γραμματοσειρών, μονοτονικών και πολυτονικών.


UNICODE POLYTONIC GREEK. RUSSELL COTTRELL
Περιλαμβάνει δεσμούς για τη μεταφόρτωση 39 γραμματοσειρών: Aristarcoj version 2 (η μόνη που αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία); Arev Sans, BosporosU, KadmosUCardo, CMU Serif, Hindsight Unicode, DejaVu Serif, Dioxipe, Galilee Unicode Gk, Gandhari Unicode, New Athena Unicode, Aisa Unicode, Alkaios, Asteria, Caslon, Chrysanthi Unicode, FreeSerif, Galatia SIL, GentiumAlt, Georgia Greek, GFS Artemisia, GFS Bodoni Rg, GFS Didot Rg, GFS Elpis, GFS Neohellenic Rg, GFS Olga, GFS Porson , Legendum, Minion Pro, Monospace, Palatino Linotype (δε διατίθεται προς μεταφόρτωση), Porson, Thryomanes, TITUS Cyberbit Basic, Vusillus Old Face Italic, Code2000, Alphabetum.


WAZU JAPAN’S GALLERY OF UNICODE FONTS. U+ FONTS POLYTONIC GREEK
Υπάρχουν δεσμοί για περίπου 50 γραμματοσειρές Unicode, πολλές από τις οποίες διατίθενται δωρεάν.


ADOBE. FONTS
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας Adobe με πληροφορίες για τα πακέτα γραμματοσειρών που αναπτύσσει.


ALPHABETUM UNICODE. FONTS FOR ANCIENT SCRIPTS
Εμπορική διάθεση της γραμματοσειράς Alphabetum Unicode.


CANNIBAL FONTS. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΘΗΚΗ
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας CANNIBAL FONTS με πληροφορίες για τα πακέτα πολυτονικών γραμματοσειρών Omonia CF, Apollonia Polytonic,Autokratorika Polytonic και Genesis Polytonic.


EVERTYPE: EVERSON MONO
Διάθεση της γραμματοσειράς EversonMono με αγορά άδειας shareware.


GRIXEL. GREEK PIXEL FONTS. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Διατίθενται προς πώληση γραμματοσειρές εικονοστοιχείων (pixel) δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάγνωση πολυτονικών σε προγράμματα όπως το Flash και το Photoshop.


LINGUIST'S SOFTWARE - FONTS FOR THE WHOLE WORLD. LASER GREEK
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας LINGUIST'S SOFTWARE. Διατίθενται προς πώληση τα πακέτα πολυτονικών γραμματοσειρών LaserGreek.


ΜΑΤΖΕΝΤΑ
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας Ματζέντα Ε.Π.Ε. με πληροφορίες για τα πακέτα πολυτονικών γραμματοσειρών Truetype & Type 1 και Unicode No3, No4 και No5.


PARATYPE SHOP
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας Paratype Shop με πληροφορίες για τα πακέτα πολυτονικών γραμματοσειρών που διαθέται (Courier polytonic).


RAINBOW COMPUTER. PRODUCTIVITY
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας Rainbow με πληροφορίες για το πακέτο Υποδομή γραμματοσειρών (macintosh).


SILVER MOUNTAIN FONTS
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας SilverMountain, όπου διατίθεται άδεια shareware για τη λήψη πολυτονικών γραμματοσειρών.


UNICODE SUPPORT IN YOUR BROWSER. CODE 2000
Εμπορική διάθεση της γραμματοσειράς Code2000.


ALAN WOOD’S UNICODE RESOURCES. UNICODE AND MULTILINGUAL SUPPORT IN HTML, FONTS, WEB BROWSERS AND OTHER APPLICATIONS
Περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη Unicode, σελίδες δοκιμής χαρακτήρων Unicode, οδηγίες δημιουργίας ιστοσελίδων με Unicode και οδηγίες για σχετικές ρυθμίσεις στους φυλλομετρητές Internet Explorer, Netscape, Mozzila, Opera και στην πλατφόρμα της Apple.


CLASSICAL GREEK FONTS AND UTILITIES
Περιλαμβάνει διευκρινιστική ενότητα με τις διαφορές Unicode / WinGreek και βασικές οδηγίες για τι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει ο χρήστης με βάση το σύστημά του και τον κειμενογράφο του.


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ
Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των πολυτονικών γραμματοσειρών και του πολυτονικού πληκτρολογίου, που είναι ενσωματωμένα πλέον στα Windows 2000/XP και στις νεότερες εκδόσεις της συγκεκριμένης πλατφόρμας (σύμφωνα με το πρότυπο Unicode), καθώς και οδηγίες ρυθμίσεων για την αποστολή πολυτονικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλληλογραφίας.


FONTS FOR SCHOLARS. LATIN, GERMANIC LANGUAGES, GREEK, HEBREW AND LINGUISTICS
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο (pdf) γύρω από ζητήματα γραμματοσειρών των κλασικών γλωσσών (ελληνικά, λατινικά, εβραϊκά).


GREEKKEYS SUPPORT HOME
Το πακέτο των γραμματοσειρών GreekKeys διατίθεται προς πώληση από τον οργανισμό "American Philological Association". Υπάρχουν οδηγίες για την εγκατάστασή τους που είναι αρκετά επεξηγηματικές, όπως επίσης και πληροφορίες για ζητήματα συμβατότητας μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του λειτουργικού.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Περιέχει οδηγίες για επεξεργασία ελληνικών μονοτονικών ή πολυτονικών κειμένων στον υπολογιστή. Απευθύνεται, με εκλαϊκευτικό τρόπο, σε χρήστες που χρησιμοποιούν Windows, αλλά παρέχει και δεσμούς σε ιστοσελίδες για περιβάλλον Mac και Unix.


INSTITUTE OF BIBLICAL GREEK. GREEK FONT LINKS AND DOWNLOADS
Περιλαμβάνει δεσμούς με οδηγίες ή λογισμικό για τη δημιουργία ελληνικού πολυτονικού Unicode κειμένου, για τον τρόπο που γράφονται τα ελληνικά σε e-mails, ακόμη και σελίδες με μονοτονικές ελληνικές γραμματοσειρές.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο δικτυακός κόμβος συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με την κατάργηση και την επαναφορά του πολυτονικού συστήματος, μαθήματα και κανόνες τονισμού, παρουσιάσεις πολυτονικών πληκτρολογίων, οδηγίες για την εγκατάσταση γραμματοσειρών και τη δημιουργία πολυτονικών ιστοσελίδων, παρουσιάσεις πολυτονικού λογισμικού και συνδέσεις με πολυτονικές ιστοσελίδες και εκδότες πολυτονικών κειμένων.


ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ. UNICODE ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση του πολυτονικού πληκτρολογίου και για τη ρύθμιση των φυλλομετρητών Internet Explorer και Netscape.


NEW TESTAMENT RESOURCES. BIBLICAL LANGUAGE FONTS & UNICODE
Περιλαμβάνει δεσμό προς μια χρήσιμη παρουσίαση του προτύπου Unicode, πληροφορίες και οδηγίες για τη ρύθμιση των Internet Explorer και Netscape για πολυτονικά ελληνικά, αλλά και οδηγίες για πολυτονικό πληκτρολόγιο.


STOA CONSORTIUM. UNICODE POLYTONIC GREEK FOR THE WORLD WIDE WEB
Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του προτύπου Unicode: παρέχει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί, τη συνδυαστικότητα των χαρακτήρων του, τον τρόπο ανάγνωσης και γραφής πολυτονικών ελληνικών.


THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. GREEK FONT HELP
Παρέχει στον χρήστη πληροφορίες για την ανάγνωση των ιστοσελίδων σε πολυτονικά ελληνικά: περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα με τις επιλογές γραμματοσειρών που διαθέτει ο Περσέας (με δείγματα της καθεμίας), καθώς και οδηγίες για την αλλαγή της εμφάνισης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου· προσφέρει, επίσης, συνδέσμους για τη μεταφόρτωση πολυτονικών γραμματοσειρών.


THESAURUS LINGUAE GRAECAE. HELP: FONT CONFIGURATION
Παρέχει υποστήριξη για την πολυτονική γραφή, ώστε ο χρήστης να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη σωστή απεικόνιση των περιεχομένων του Thesaurus Linguae Graecae. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ο κατάλογος με δεσμούς σε γραμματοσειρές (περίπου 30) που διανέμονται δωρεάν για 3 διαφορετικές πλατφόρμες (Windows, Macintosh, Unix) καθώς και οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο καθίσταται δυνατή η πληκτρολόγηση στα ελληνικά στις διάφορες πλατφόρμες.


UNICODE HOME PAGE
Ο επίσημος δικτυακός τόπος του προτύπου Unicode. Περιλαμβάνει εξαντλητικές πληροφορίες για το ιστορικό και τον τρόπο χρήσης, πίνακες χαρακτήρων, κατάλογο των έντυπων εκδόσεων, πολλούς συνδέσμους με άλλες διαδικτυακές πηγές, λίστες αλληλογραφίας και ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις.


UTF-8 AND UNICODE FAQ
Η ιστοσελίδα αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση για τη χρήση Unicode/UTF-8 σε πλατφόρμες Linux και Unix. Απαντά σε όλα τα ερωτήματα τεχνικού χαρακτήρα, ενώ δίνει και το ιστορικό δημιουργίας του προτύπου Unicode, καθώς και τις διαφορές του με άλλα πρότυπα. Προσφέρει επίσης έναν κατάλογο συνδέσμων με σχετικές ιστοσελίδες.


BETACODE CONVERTER
Με το πρόγραμμα BetaCodeConverter (MacOS 8.6, MacOS X) του Lucius Hartmann ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει με BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) σε αρχεία εμπλουτισμένου κειμένου με κωδικοποίηση Unicode ή GreekKeys. Απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης shareware.


CIRCE
Μια ελληνική εφαρμογή που προσφέρει λύση στην ασυμβατότητα των πολυτονικών κειμένων σε Mac OS με το Mac OS X και τα Windows XP.


CLASSICAL GREEK FONTS AND UTILITIES
Διατίθενται δωρεάν χρήσιμες μακροεντολές (για MS Word 95 Word 97, Word 2000, Word XP)
που μετατρέπουν κείμενο από κωδικοποίηση SGreek σε WinGreek.


CONVERT GREEK BETA CODE TO NORMALIZED UNICODE
Απλή διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την πληκτρολόγηση σε BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) και στη συνέχεια μετατρέπει τους χαρακτήρες στη Unicode γραμματοσειρά Gentium.


ENCODING MASTER
Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι ειδικά προσανατολισμένη στην ελληνική γλώσσα, περιλαμβάνει τη δυνατότητα αρχείων κειμένου (text) αλλά και XML από BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) σε Unicode. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα μαζικής μετατροπής αρχείων.


GREEK FONT CONVERTER. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. UTILITIES FOR POLYTONIC GREEK
Το Greek Font Converter 2.3.2 συνιστά μια εφαρμογή μετατροπής γραμματοσειρών, δημιουργημένη ειδικά για μετατροπή από πολυτονικές γραμματοσειρές παλαιότερης κωδικοποίησης σε πολυτονικές γραμματοσειρές Unicode.


GREEKKEYS CONVERTER
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα (για MACOS 8.6, MACOS X) του Lucius Hartmann μπορεί ο χρήστης να μετατρέψει σε Unicode τα αρχεία πολυτονικών κειμένων που έχει δημιουργήσει είτε σε Macintosh με τις κωδικοποιήσεις LaserGreek (πχ. "SuperGreek"), GreekKeys (πχ. με τη γραμματοσειρά "Kadmos"), GreekPoly, ή τη γραμματοσειρά SPIonic είτε σε Windows (πχ. με "Greek", "Sgreek"). Μετατρέπει αρχεία TXT (απλού κειμένου) αλλά και αρχεία RTF (εμπλουτισμένου κειμένου, μέσω Word 2004 για Macintosh και Word 2000 κ.ε. για Windows).


GREEK TRANSCODER
Το GreekTranscoder είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που μετατρέπει ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες από μια κωδικοποίηση σε μια άλλη. Ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέψει τη μετατροπή εγγράφων που έκαναν χρήση παλαιότερων γραμματοσειρών σε Unicode.


ΜΑΤΖΕΝΤΑ
Επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας Ματζέντα Ε.Π.Ε. που διαθέτει προς πώληση τα ακόλουθα προγράμματα γραφής και μετατροπής πολυτονικών κειμένων: Πολυτονιστής, Αυτόματος Πολυτονιστής II και Eurokeys.


MEANDER’S NOD. GREEK FONT TO UNICODE CONVERTER
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ενσωματωμένο on-line μετατροπέα που επιτρέπει στον επισκέπτη να μετατρέψει όποιο κείμενο εισάγει [στοιχειοθετημένο σε GreekKeys, WinGreek, Bosporos, Kadmos, BetaCode, ISO-8859-5 (Cyrillic), ISO-8859-7 ( Modern greek)] σε πολυτονικό.


RALPH HANCOCK. FONT AND KEYBOARD SERVICES FOR CLASSICAL GREEK AND HEBREW
Διατίθεται προς πώληση η εφαρμογή Antioch, ένα εργαλείο με δυνατότητα μετατροπής εγγράφων με παλαιότερες κωδικοποιήσεις.


THESSALONICA
Πρόκειται για πρόγραμμα, δημιουργίας του Alexej Kryukov, που περιέχει οδηγό πληκτρολογίου και μετατροπέα κειμένων από παλαιότερες κωδικοποιήσεις (GreekKeys, Greek, Sgreek, κλπ.) σε Unicode και αντίστροφα.


TONISMOS.GR DATA - SOFT
Ο «Τονισμός» είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας Tonismos.GR Data-Soft. Μετατρέπει αυτόματα μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά.


TYPEGREEK
Πρόκειται για τη διαδικτυακή εκδοχή της εφαρμογής Unigreek που μετατρέπει BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) σε πολυτονικά ελληνικά.


TYPING IN ANCIENT GREEK UNDER WINDOWS. SIBYLLA
Το συγκεκριμένο εργαλείο Sibylla 7.5.7. (Windows)επιτρέπει την πληκτρολόγηση πολυτονικών σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows που υποστηρίζει Unicode και περιλαμβάνει και μετατροπέα κειμένων από παλαιότερες κωδικοποιήσεις (GreekKeys, Greek, Sgreek, κλπ.) σε Unicode.


UNICODE CLASSICAL GREEK INPUTER 2
Μετατρέπει αυτόματα σε μια Unicode γραμματοσειρά το κείμενο που πληκτρολογείται σε BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/).


UNIGREEK
Εφαρμογή δωρεάν διάθεσης που επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν το κείμενο σε BetaCode (http://www.tlg.uci.edu/encoding/) και το μετατρέπει αυτόματα σε πολυτονικό Unicode. Η έκδοση UniGreek 2.0 για Mac έχει τη δυνατότητα μαζικής μετατροπής αρχείων.


ALAN WOOD’S UNICODE RESOURCES. UNICODE AND MULTILINGUAL SUPPORT IN HTML, FONTS, WEB BROWSERS AND OTHER APPLICATIONS
Περιλαμβάνει δεσμούς για τη λήψη εφαρμογών για όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Macintosh, Unix).


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ - IDEATECH SA
Ο "Αναγνώστης" είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας Ideatech. Πρόκειται για ένα OCR (λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων) σαρωμένων κειμένων με δυνατότητα αναγνώρισης Αρχαίων Ελληνικών.


ATHENMACGRX
To AthenMacGr είναι ένα μικρό εργαλείο του Julian Salort, για να γράφει κανείς πολυτονικά ελληνικά. Συνεργάζεται με τη γραμματοσειρά Athenian και διανέμεται δωρεάν.


CLASSICAL GREEK FONTS AND UTILITIES
Περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συνδέσμους με εφαρμογές για την πολυτονική γραφή.


CLASSICAL TEXT EDITOR
Πρόγραμμα εμπορικής διάθεσης. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με την κριτική έκδοση κειμένου ή με έκδοση συνοδευόμενη από μετάφραση ή κριτικό υπόμνημα, να επεξεργαστούν το κείμενό τους για εκτύπωση ή ακόμα και για ηλεκτρονική έκδοση.


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ
Διατίθενται για λήψη εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάγνωση πολυτονικών στα Windows: Polytonic Athena, WinGreek 2001 και Polyton.


FONTS FOR SCHOLARS. LATIN, GERMANIC LANGUAGES, GREEK, HEBREW AND LINGUISTICS
Περιλαμβάνει συνδέσμους με εφαρμογές πολυτονικού πληκτρολογίου και άλλα χρήσιμα προγράμματα.


GREEKKEYS SUPPORT HOME
Πρόγραμμα για τη γραφή πολυτονικών σε Macintosh.


GREEK POLYTONIC SA KEYBOARD: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Δωρεάν οδηγός πληκτρολογίου για Windows 98SE/Me/NT/2000/XP. Περιλαμβάνει 3 διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Περιλαμβάνει κατάλογο με διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να βρει λογισμικό για την πολυτονική γραφή.


INSTITUTE OF BIBLICAL GREEK. GREEK FONT LINKS AND DOWNLOADS
Περιλαμβάνει συνδέσμους με σελίδες με λογισμικό για τη δημιουργία ελληνικού πολυτονικού Unicode κειμένου.


KEYMAN DESKTOP & KEYMAN DEVELOPER (TAVULTESOFT KEYBOARD MANAGER)
Το πρόγραμμα Keyman της Tavultesoft, παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση και διαμόρφωση, ενός οδηγού πληκτρολογίου, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του χρήστη, για δακτυλογράφηση Unicode γραμματοσειρών σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την παραπάνω κωδικοποίηση. Το πρόγραμμα είναι εμπορικής διάθεσης και απαιτείται αγορά.
Στο διαδίκτυο προσφέρονται δωρεάν οδηγοί πολυτονικού πληκτρολογίου που δημιουργήθηκαν με την παραπάνω εφαρμογή:
- Classical Greek: Δωρεάν οδηγός πληκτρολογίου του Manuel Lopez με εικονική αναπαράσταση (παλέτα χαρακτήρων) για την εισαγωγή τόνων και πνευμάτων. Συμβατό με BetaCode.
- Latin-Greek-Phonetic Keyboard Package: Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Lukas Pietsch διατίθεται δωρεάν ένα πακέτο με τρεις διατάξεις πληκτρολογίου, ανάμεσά τους και μία για πολυτονικά ελληνικά.
- Keymangreek Greek For All: Η Κίνηση Πολιτών για την Επαναφορά του Πολυτονικού Συστήματος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου ελληνικού πληκτρολογίου με βάση το λογισμικό Keyman. Το ονόμασε KeymanGreek και το διανέμει δωρεάν.


ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ: UNICODE ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης λογισμικού για πολυτονικά ελληνικά (και για ανάγνωση του Thesaurus Linguae Grecae).


MULTIKEY. FREE KEYBOARD ENHANCEMENT
Το Multikey είναι μια συλλογή από Macros εντολές, που συνδυάζει οδηγούς πληκτρολογίου για παλιότερες κωδικοποιήσεις, αλλά και Unicode (Aisa, WinGreek Greek, Athenian, Logos Gramma, Kadmos, EuroKeys, OldGreek, WP Greek Century, WL Greek, Grk).


POLYTONIC GREEK UNICODE KEYBOARD. NEW TESTAMENT RESOURCES. BIBLICAL LANGUAGE FONTS & UNICODE
Το Polytonic Greek Unicode Keyboard αποτελεί προσαρμογή στο λειτουργικό MacOS X του πολυτονικού πληκτρολογίου για Windows του Manuel Lopez "Classical Greek".


RALPH HANCOCK. FONT AND KEYBOARD SERVICES FOR CLASSICAL GREEK AND HEBREW
Περιλαμβάνονται τα προγράμματα Antioch και Son of Greek.
Το Antioch επιτρέπει στον χρήστη να πληκτρολογεί πολυτονικά ελληνικά στο Word (και όχι μόνο). Πρόκειται για λογισμικό εμπορικής διάθεσης (η δοκιμαστική έκδοση διατίθεται δωρεάν). Περιλαμβάνει οδηγό πολυτονικού πληκτρολογίου (το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναδιατάξει όπως επιθυμεί), μια Unicode γραμματοσειρά και μετατροπείς κειμένων.
Το Son of Greek είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης πληκτρολογίου (keyboard controller), που επιτρέπει τη δακτυλογράφηση όλων των συνδυασμών των πολυτονικών κειμένων, στους περισσότερους επεξεργαστές κειμένου.


SIL GREEK FONT SYSTEM
Η εταιρεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσφέρει δωρεάν ένα πακέτο που περιλαμβάνει γραμματοσειρές και οδηγούς πληκτρολογίου και ξεχωριστά αναβαθμίσεις των οδηγών πληκτρολογίων του πακέτου.


SOPHOKEYS
To SophoKeys του Benjamin Blonder είναι ένα δωρεάν λογισμικό παρέχει στους χρήστες μία εύκολη μέθοδο δακτυλογράφησης πολυτονικών κειμένων σε Macintosh.


TRANSLATUM. DOWNLOAD GREEK FONTS
Περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διαθέτουν εφαρμογές για την πολυτονική γραφή.


UNICODE POLYTONIC GREEK. RUSSELL COTTRELL
Περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διαθέτουν εφαρμογές για την πολυτονική γραφή.


Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτ 2010, 8:52