Οδηγοί 

Το Ελληνικό Πολυτονικό Γραφηματικό Σύστημα στα Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

Γραμματοσειρές 

Γραμματοσειρές στο διαδίκτυο:


Για λειτουργικά συστήματα Macintosh και Windows (κοινές)

Σημείωση: H σειρά Mac OS Χ, υποστηρίζει πλήρως Unicode με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει ένα μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών (όπως επεξεργαστές κειμένου και φυλλομετρητές) στη διάθεσή του. Αρκετές πολυτονικές γραμματοσειρές συνοδεύουν το Mac OS 10.4. (Tiger): Arial, Helvetica, Lucida Grande, Times.

Σημείωση: Για τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows 2000 και του Word έκδοσης 97 ή ανώτερης, η δακτυλογράφηση πολυτονικών κειμένων γίνεται χωρίς πρόσθετο λογισμικό ή κάποια ειδική γραμματοσειρά, χάρη στην ενσωματωμένη Unicode γραμματοσειρά και το συνοδευτικό οδηγό πληκτρολογίου, που επιτρέπουν την ανάγνωση και τη γραφή πολυτονικών κειμένων. Οι γραμματοσειρές της Microsoft που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι: Palatino Linotype , Arial Unicode MS, Tahoma, Microsoft Sans Serif, Courier New, Segoe. Για οδηγίες εγκατάστασης γραμματοσειρών στα Windows βλ. το άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft.


Aisa Unicode

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Alkaios

Μεταφόρτωση για Mac
Μεταφόρτωση για Windows
Πληροφορίες


Betaread

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Cardo Font

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


CMU Serif και CMU SansSerif

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


DejaVu Fonts:
DezaVu Serif

DezaVu SansSerif

DezaVu LGCserif

DezaVu LGCsans

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Everson Mono

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Galatia SIL Unicode

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Galilee Unicode Greek Font

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Gandhari Unicode

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Gentium

Μεταφόρτωση
Μεταφόρτωση για MAC OS 9
Πληροφορίες


Georgia Greek

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


GFS Artemisia

Μεταφόρτωση της GFSArtemisia OpenType
Μεταφόρτωση της GFSArtemisia TrueType
Πληροφορίες


GFS Baskerville

Μεταφόρτωση της GFSBaskerville OpenType
Μεταφόρτωση της GFSBaskerville TrueType
Πληροφορίες


GFS Bodoni

Μεταφόρτωση της GFSBodoni OpenType
Μεταφόρτωση της GFSBodoni TrueType
Πληροφορίες


GFS Bodoni Classic

Μεταφόρτωση της GFSBodoniClassic OpenType
Πληροφορίες


GFS Complutum

Μεταφόρτωση της GFSComplutum OpenType
Πληροφορίες


GFS Didot

Μεταφόρτωση της GFSDidot OpenType
Μεταφόρτωση της GFSDidot TrueType
Πληροφορίες


GFS Didot Classic

Μεταφόρτωση της GFSDidotClassic OpenType
Πληροφορίες


GFS Elpis

Μεταφόρτωση της GFSElpis OpenType
Πληροφορίες


GFS Gazis

Μεταφόρτωση της GFSGazis OpenType
Πληροφορίες


GFS Neohellenic

Μεταφόρτωση της GFSNeohellenic OpenType
Μεταφόρτωση της GFSNeohellenic TrueType
Πληροφορίες


GFS Olga

Μεταφόρτωση της GFSOlga OpenType
Μεταφόρτωση της GFSOlga TrueType
Πληροφορίες


GFSPhilostratos

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


GFS Porson

Μεταφόρτωση της GFSPorson OpenType
Μεταφόρτωση της GFSPorson TrueType
Πληροφορίες


GFS Solomos

Μεταφόρτωση της GFSSolomos Open Type
Πληροφορίες


GFS Theokritos

Μεταφόρτωση της GFSTheokritos Open Type
Πληροφορίες


Linux Libertine

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


New Athena Unicode (Version 3.6)

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Για υπολογιστές τύπου Macintosh

Αν και παρακάτω καταγράφονται οι γραμματοσειρές για τις οποίες διατίθεται ειδική έκδοση για Macintosh, πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον το Mac OS X 10.4 (Tiger) και εξής υποστηρίζει όλες τις γραμματοσειρές Unicode (μορφή αρχείου TrueType και OpenType). Αρκεί ο χρήστης να εγκαταστήσει το μεταφορτωμένο (ασυμπίεστο) αρχείο στο φάκελο Library/Fonts folder.

Σημείωση: η μορφή αρχείου Open Type είναι η πλέον πρόσφατη και δεν υποστηρίζεται σωστά από παλαιότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη γραμματοσειρών στο Mac OS X βλ. το άρθρο της γνωσιακής βάσης της Apple (http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Manuals/overvi...).


Athenian

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Galilee Greek Font

Μεταφόρτωση της Galilee Greek Font Classic Mac (OS 7/8/9) v. 1.0
Πληροφορίες


SGRead

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Για υπολογιστές τύπου PC, λειτουργικό σύστημα WINDOWS

Το λειτουργικό σύστημα Windows υποστηρίζει πλέον όλες τις γραμματοσειρές Unicode (μορφή αρχείου TrueType και OpenType). Για την εγκατάσταση των γραμματοσειρών στα Windows XP, μετά τη μεταφόρτωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο "Γραμματοσειρές" από τον "Πίνακα Ελέγχου"/"Control Panel" και στη συνέχεια την εντολή "Install new font"/"Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς" από το μενού "Αρχείο"/"File". Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. το σχετικό άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft.

Σημείωση: Η μορφή αρχείου Open Type είναι η πλέον πρόσφατη και δεν υποστηρίζεται σωστά από παλαιότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων.

Σημείωση: Γραμματοσειρές συμβατές με την παλαιότερη κωδικοποίηση WinGreek διατίθενται ελεύθερα στον δικτυακό τόπο CLASSICAL GREEK FONTS AND UTILITIES


Aristarcoj / Αρίσταρχος version2

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Kerkis / Κέρκης

Πληροφορίες


MgOldTimes UC Pol

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Old Standard

Μεταφόρτωση σε μορφή αρχείου:
OpenType,
TrueType και
Font Forge SFD
Πληροφορίες


Thryomanes

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Για υπολογιστές τύπου PC, λειτουργικό σύστημα LINUX

Σημείωση: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς όλες τις Truetype γραμματοσειρές (όπως για παράδειγμα είναι οι περισσότερες γραμματοσειρές της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και άλλες γραμματοσειρές που περιγράφονται στους σχετικούς πίνακες για Windows-Macintosh), με ένα true-type font engine και μετατροπείς.
Πηγή πληροφοριών: Hellenic Polytonic HowTo.
Στη συνέχεια καταγράφονται γραμματοτοσειρές δωρεάν διάθεσης ειδικά σχεδιασμένες για λειτουργικό σύστημα Linux.

Cardo Font

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


CMU Serif και CMU SansSerif

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


DejaVu Fonts:
DezaVu Serif

DezaVu SansSerif

DezaVu LGCserif

DezaVu LGCsans

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Galatia SIL Unicode

Μεταφόρτωση)
Πληροφορίες


Gandhari Unicode

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Gentium

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Kerkis / Κέρκης

Πληροφορίες


Linux Libertine

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


MgOpen Canonica

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


New Athena Unicode (Version 3.6)

Μεταφόρτωση
Πληροφορίες


Old Standard

Μεταφόρτωση σε μορφή αρχείου:
OpenType,
TrueType και
Font Forge SFD
Πληροφορίες


Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτ 2010, 8:52