ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

  • Ηλεκτρονικές ασκήσεις
    Τύποι διαδραστικών ασκήσεων και πολλαπλές εφαρμογές τους ενθαρρύνουν τη συστηματική χρήση των αρχαιογνωστικών εργαλείων της Πύλης για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
  • Κλασικές σπουδές
    Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για σχολές και τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων που έχουν ως αντικείμενο τις κλασικές σπουδές.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η παρούσα ενότητα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αρχαία ελληνική γλώσσα το οποίο:

  • (α) παρέχει κριτική ενημέρωση για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές σχετικά με την αρχαία ελληνική: ο χρήστης μέσα από θεματικούς οδηγούς ξεναγείται στη σχολιασμένη βιβλιογραφία και μέσα από αξιολογικούς οδηγούς πλοηγείται στους αρχαιογνωστικούς τόπους του διαδικτύου·
  • (β) προσφέρει νέα εργαλεία για τη συστηματική διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού λόγου, καμωμένα σύμφωνα με τις αρχές της κειμενικής και της διακειμενικής προσέγγισης στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας κατά τη διαχρονική της εξέλιξη·
  • (γ) φιλοξενεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει σώματα κειμένων, υποστηρικτικό υλικό και διδακτικές προτάσεις με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος αυτού δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και δυναμικές στη διαδικασία εκμάθησης του αρχαίου ελληνικού λόγου, ικανές και τους διδακτικούς στόχους να ανανεώσουν και τη διδακτική μεθοδολογία να αναμορφώσουν.