Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

Κατάλογος κειμένων: ΕΛΕΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΙΑΜΒΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΟΣ

ΕΛΕΓΕΙΕΣ
  απ. 1 West

ΤΥΡΤΑΙΟΣ

ΣΗΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ

ΙΑΜΒΙΚΑ ΤΡΙΜΕΤΡΑ
  απ. 1 West
  απ. 2 West
  απ. 3 West
  απ. 6 West
  απ. 7 West
  απ. 14 West

ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

ΣΟΛΩΝ

ΙΠΠΩΝΑΞ

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΕΙΕΣ
  απ. 1 West
  απ. 2 West