Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 1 West

⊗ αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ᾽ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος,
κόσμον ἐπέων †ὠιδὴν ἀντ᾽ ἀγορῆς θέμενος.

Απ᾽ τη μυριάκριβη εγώ Σαλαμίνα για κήρυκας ήρθα·

δε βγάζω λόγο· στρωτό τώρα τραγούδι θα πω.