Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 63 West

καὶ Μύσων, ὃν Ὡπόλλων
ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων.

Κι ο Μύσωνας, που ο Απόλλωνας τον είπε

πιο γνωστικόν απ᾽ όλους τους ανθρώπους.