Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 15 West

πολλοὶ γὰρ πλουτέουσι κακοί, ἀγαθοὶ δὲ πένονται·
ἀλλ᾽ ἡμεῖς τούτοις οὐ διαμειψόμεθα
τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον, ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεί,
χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει.

Πλουτίζουν τιποτένιοι και στερούνται οι διαλεχτοί,

αλλά εμείς δεν την αλλάζουμε την αρετή με πλούτο.

Η αρετή αιώνια ζει,

τα πλούτη όμως ξεγλιστρούν και αλλάζουν χέρια

ολοένα.