Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 128 West

⊗ Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα τὴν ποντοχάρυβδιν,
τὴν ἐν γαστρὶ μάχαιραν, ὃς ἐσθίει οὐ κατὰ κόσμον,
ἔννεφ᾽, ὅπως ψηφῖδι ‹ › κακὸν οἶτον ὀλεῖται
βουλῆι δημοσίηι παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.

Μούσα, τον Ευρυμέδοντα τον καταβοθροκοίλη,

τραγούδα, τον αβλέμονα, που δίχως τάξη τρώει,

πως με κοινήν απόφαση και με ψηφοφορία

τέλος κακό να βρει σιμά στο απέραντο ακρογιάλι.