Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 34 West

οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἁρπαγῆισιν ἦλθον· ἐλπίδ᾽ εἶχον ἀφνεήν,
κἀδόκ[ε]ον ἕκαστος αὐτῶν ὄλβον εὑρήσειν πολύν,
καί με κωτίλλοντα λείως τραχὺν ἐκφανεῖν νόον.
χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφράσαντο, νῦν δέ μοι χολούμενοι
5 λοξὸν ὀφθαλμοῖς ὁρῶσι πάντες ὥστε δήϊον.
οὐ χρεών· ἃ μὲν γὰρ εἶπα, σὺν θεοῖσιν ἤνυσα,
ἄ[λλ]α δ᾽ οὐ μάτην ἔερδον, οὐδέ μοι τυραννίδος
ἁ̣ν̣δάν̣ει βίηι τι[. .].ε[ι]ν, οὐδὲ πιεί[ρ]ης χθονὸς
πατρίδος κακοῖσιν ἐσθλοὺς ἰσομοιρίην ἔχειν.

Κι άλλοι πλακώσαν γι᾽ άρπαγμα με αμέτρητες ελπίδες

κι απάντεχε ο καθένας τους πλούτο μεγάλο νά ᾽βρει

κι ο γλυκομίλητος εγώ βουλή σκληρή να δείξω.

Του κάκου τότε λόγιασαν και σήμερα οργισμένοι

μαζί μου με στραβοκοιτάν όλοι σα να ᾽μαι οχτρός τους.

Μα ό,τι είπα εγώ το τέλεψα με τους θεούς βοηθούς μου,

μήτε ασυλλόγιστα έπραξα τ᾽ άλλα, ούτε με το ζόρι

θέλω να κάνω τίποτε, μήτε απ᾽ την πλούσια γη μας

το ίδιο μεράδι σε καλούς και σε ζαβούς να δώκω.