Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 11 West

οὔτέ τι γὰρ κλαίων ἰήσομαι, οὔτε κάκιον
θήσω τερπωλὰς καὶ θαλίας ἐφέπων.

Μήτε, κι αν κλαίω, τη λύπη μου καθόλου θα μερώσω,

μήτε και τίποτε άσκημο θα κάμω, αν στο πιοτί το ρίξω και στα γλέντια.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Ούτε θρηνώντας θα φέρω γιατρειά, και βαρύτερο πάλι

δε θα το κάμω, αν ριχτώ σε φαγοπότια ή γιορτές.

Μετ. Θρ. Σταύρου