Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 32 West

εἰ δὲ γῆς (φησιν) ἐφεισάμην
πατρίδος, τυραννίδος δὲ καὶ βίης ἀμειλίχου
οὐ καθηψάμην μιάνας καὶ καταισχύνας κλέος,
οὐδὲν αἰδέομαι· πλέον γὰρ ὧδε νικήσειν δοκέω
5 πάντας ἀνθρώπους.

Τη γη την πατρική μου αν πόνεσα,

στην τυραννία, τη βία την άσπλαχνη, αν δεν άπλωσα

το χέρι — μόλυσμα και ντρόπιασμα στη δόξα μου,

δεν μετανιώνω· έτσι, το ελπίζω, θα επιπλεύσω

στους ανθρώπους.