Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 32 West

Ἑρμῆ, φίλ᾽ Ἑρμῆ, Μαιαδεῦ, Κυλλήνιε,
ἐπεύχομαί τοι, κάρτα γὰρ κακῶς ῥιγῶ
καὶ βαμβαλύζω ...
δὸς χλαῖναν Ἱππώνακτι καὶ κυπασσίσκον
5 καὶ σαμβαλίσκα κἀσκερίσκα καὶ χρυσοῦ
στατῆρας ἑξήκοντα τοὐτέρου τοίχου.

Ερμή, Κυλλήνιε Ερμή, γιε της Μαίας, παλιόφιλε,

πέφτω στα πόδια σου, πάρα πολύ κρυώνω

και μαργώνω …

Δώσ᾽ στον Ιππώνακτα σκουτί κι απανοσκούτι,

σαντάλια και προβιές ποδήματα κι εξήντα

χρυσά εικοσόφραγκα, να τα ᾽χω για ώρα ανάγκης.