Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 3 + 3a West

απ. 3 West

ἔβωσε Μαίης παῖδα, Κυλλήνης πάλμυν.

απ. 3a West

Ἑρμῆ κυνάγχα, μηιονιστὶ Κανδαῦλα,
φωρῶν ἑταῖρε, δεῦρό μοι σκαπαρδεῦσαι.

Εφώναξε της Μαίας το γιο κι αφέντη της Κυλλήνης:

«Ε! Σκυλοπνίχτη Ερμή, που λυδικά σε λεν Κανδαύλη,

των κλεφταράδων σύντροφε, να με βοηθήσεις έλα.»