Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 64 West

χρόνος δὲ φευγέτω σε μηδὲ εἷς ἀργός.

Κι ας μην περνάει μήτε στιγμή δίχως δουλειά.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

Λίγο στα λογικά τους είναι

όσοι έχουν πιει κρασί.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης