Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 72.5-7 West

5 ἐπ᾽ ἁρμάτων τε καὶ Θρεϊκίων πώλων
λευκῶν †ὀείους κατεγγὺς† Ἰλίου πύργων
7 ἀπηναρίσθη Ῥῆσος, Αἰνειῶν πάλμυς.

Σ᾽ αμάξια επάνω και λευκά θρακιώτικα πουλάρια

αφού έφτασε, πολύ κοντά στα κάστρα της Τρωάδας

σκοτώθηκεν ο βασιλιάς των Αινειών, ο Ρήσος.