Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 177 West

ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος,
σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων ὁρᾶις
λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων
ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει.

Δία, πατέρα Δία, τ᾽ ουρανού κύβερνε,

συ των ανθρώπων βλέπεις τ᾽ άδικα,

παράνομα έργα, συ εποπτεύεις και των ζώων

τις δίκαιες πράξεις και τις άδικες!

Μετ. Ι.Θ. Κακριδής

 

Δία, πατέρα Δία, η εξουσία του ουρανού είναι δική σου.

Συ βλέπεις τις πράξεις των ανθρώπων,

τόσο τις βίαιες όσο και τις νόμιμες. Αλλά και η αλαζονεία

και η δικαιοσύνη ανάμεσα στα ζώα σ᾽ ενδιαφέρει.

Μετ. Δ. Ιακώβ