Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 14 West

ἐκ δὲ τῆς πέλλης
ἔπινον· ἄλλοτ᾽ αὐτός, ἄλλοτ᾽ Ἀρήτη
προύπινεν.

Με την καρδάρα

έπινε πότε αυτός, πότε η Αρήτη

ρουφούσε πρώτη.