Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

απ. 4 West

Τιθωνῶι μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον ‹
γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου.

Για συφορά παντοτινή στον Τιθωνόν ο Δίας

έδωκε τα γεράματα, που ακόμη κι απ᾽ το Χάρο

τον τρομερό χειρότερα είναι.