Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 2 West

εἴην δὴ τότ᾽ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης
ἀντί γ᾽ Ἀθηναίου πατρίδ᾽ ἀμειψάμενος·
αἶψα γὰρ ἂν φάτις ἥδε μετ᾽ ἀνθρώποισι γένοιτο·
«Ἀττικὸς οὗτος ἀνήρ, τῶν Σαλαμιναφετέων».

Κάλλιο ν᾽ αλλάξω πατρίδα και, αντίς Αθηναίος, Σικινίτης

ή Φολεγάντριος εγώ τότε να γίνω· γιατί

γρήγορα ο λόγος αυτός θ᾽ απλωθεί και για μένα στον κόσμο:

«Είν᾽ Αθηναίος αρνητής της Σαλαμίνας κι αυτός.»