Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 5 West

δήμωι μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γέρας ὅσσον ἐπαρκεῖν,
τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος·
οἳ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί,
καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν·
5 ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι,
νικᾶν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως.

Όσο χρειαζόταν του λαού ξεχώρισα μερίδιο,

χωρίς από το δίκιο του να βγάλω ή ν᾽ αβγατίσω·

κι εκείνοι που ᾽χαν δύναμη κι ακούονταν με το χρήμα,

τίποτε ανάρμοστο κι αυτοί κοίταξα να μην πάθουν.

Στη μέση στάθηκα, ισχυρή προβάλλοντας ασπίδα,

κι ούτ᾽ άφησα άδικα απ᾽ τους δυο κανένας να νικήσει.

Μετ. Γ. Κοτζιούλας

 

Και στο λαό προνόμια έδωσα όσα πρέπει·

ούτε δίκαια του στέρησα ούτε χάρη του ᾽κανα.

Και όσοι αξιώματα είχαν και πλούτη άφθονα

θέσπισα να μη μπορούν άδικα να κερδίζουν

και στάθηκα ανάμεσα

σαν να ᾽μουνα ασπίδα τους.

Κανέναν τους δεν άφησα άδικα να νικάει.

Μετ. Κ. Τοπούζης