Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 3 West

οὔτοι πόλλ᾽ ἐπὶ τόξα τανύσσεται, οὐδὲ θαμειαὶ
σφενδόναι, εὖτ᾽ ἂν δὴ μῶλον Ἄρης συνάγηι
ἐν πεδίωι· ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον·
ταύτης γὰρ κεῖνοι δάμονές εἰσι μάχης
5 δεσπόται Εὐβοίης δουρικλυτοί.

Σφεντονισιές δε θα πέσουν πυκνές, δε θα ρίξουν τα τόξα

τόσες πολλές σαϊτιές, όταν στον κάμπο η φωτιά

του Άρη θ᾽ ανάψει· σπαθί θα δουλέψει και θρήνος θα γίνει·

κονταρομάχοι ακουστοί, τέτοιου πολέμου είν᾽ αυτοί

πρωτοτεχνίτες, οι αφέντες της Εύβοιας.