Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 64 West

ὀλίγα φρονέουσιν οἱ χάλιν πεπωκότες.