Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 18 West

γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος,

Γηράζω πολλά ολοένα μαθαίνοντας.