Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 20 West

‹«ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου.»›
ἀλλ᾽ εἴ μοι καὶ νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτο—
μηδὲ μέγαιρ᾽, ὅτι σέο λῶιον ἐπεφρασάμην—
καὶ μεταποίησον Λιγιαστάδη, ὧδε δ᾽ ἄειδε·
«ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου».

«Στα εξήντα μου είθε να με βρει η μοίρα του θανάτου».

Καν άκουσε κι εμένα, πάρ᾽ το λόγο πίσω—

και μην παραπονιέσαι που καλύτερά σου το ᾽πα—

Λιγιαστάδη γιά άλλαξέ το, αλλιώς τραγούδησέ το:

«Στα ογδόντα μου είθε να με βρει η μοίρα του θανάτου».