Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 52 West

καὶ μὴν καλύπτεαι· μῶν χαραδριὸν περνάς;

Και τον σκεπάζει: ―«Μήπως χαραδριό πουλάς;»