Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 28 West

⊗ Μιμνῆ κατωμόχανε, μηκέτι γράψηις
ὄπφιν τριήρεος ἐν πολυζύγωι τοίχωι
ἀπ᾽ ἐμβόλου φεύγοντα πρὸς κυβερνήτην·
αὕτη γὰρ ἔσται συμφορή τε καὶ κληδών,
5 νικύρτα καὶ σάβαννι, τῶι κυβερνήτηι,
ἢν αὐτὸν ὄπφις τὠντικνήμιον δάκηι.

Μιμνή κακόγνωμε, στου καραβιού τα πλάγια

με τους πολλούς τους μπάγκους, πια μη ζωγραφίσεις

φίδι να φεύγει απ᾽ το τσιμπούκι για να πάει

προς τον καραβοκύρη· αλήθεια, αυτό θε να ᾽ναι,

παλιάνθρωπε, και συφορά και τρικυμία

για τον καραβοκύρη, αν ίσως και το φίδι

τονε δαγκάσει στο καλάμι.