Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 4.6-9 West

6 ἀλλ᾽ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς
φοίτα καὶ κοίλων πώματ᾽ ἄφελκε κάδων,
ἄγρει δ᾽ οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς
9 νηφέμεν ἐν φυλακῆι τῆιδε δυνησόμεθα.

Αλλά την κούπα πάρ᾽ εσύ και τράβα στην κουβέρτα

του καραβιού του γλήγορου και βγάνε τα καπάκια

των βαθουλών των κάδων·

και πιάνε κόκκινο κρασί ώσπου να βρεις τον πάτο,

γιατί δε θα μπορούμ᾽ εμείς να μην πίνουμε διόλου

στη βάρδια μας ετούτη.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Απ᾽ του γοργού καραβιού μας τους μπάγκους ανάμεσα πέρνα

μ᾽ ένα ποτήρι· πιοτό βγάζε από σίκλους βαθιούς·

κόκκινο πιάσε κρασί, και χωρίς κατακάθι· τη βάρδια

δεν την περνούμε χωρίς να το τσούξουμ᾽ εμείς.

Μετ. Θρ. Σταύρου