Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 19 West

νῦν δὲ (φησί) σὺ μὲν Σολίοισι πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἀνάσσων
τήνδε πόλιν ναίοις καὶ γένος ὑμέτερον·
αὐτὰρ ἐμὲ ξὺν νηῒ θοῆι κλεινῆς ἀπὸ νήσου
ἀσκηθῆ πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος·
οἰκισμῶι δ᾽ ἐπὶ τῶιδε χάριν καὶ κῦδος ὀπάζοι
ἐσθλὸν καὶ νόστον πατρίδ᾽ ἐς ἡμετέρην.

Τώρα στους Σόλους βασιλιάς χρόνια πολλά να μείνεις

μέσα στην πολιτεία αυτή και συ και η γενιά σου·

και μένα μακριά απ᾽ αυτό τ᾽ ονομαστό νησί

άβλαβο η Κύπρη η ιοστέφανη ας με πάρει

με πλοίο γοργό· και δόξα και χάρη ας δώσει

στην πόλη αυτή, και γυρισμό καλό για μένα στην πατρίδα.