Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 11 West

εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι᾽ ὑμετέρην κακότητα,
μὴ θεοῖσιν τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε·
αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύματα δόντες,
καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην.
5 ὑμέων δ᾽ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει,
σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν χαῦνος ἔνεστι νόος·
ἐς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπη αἱμύλου ἀνδρός,
εἰς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε.

Από δική σας δειλία κι αμυαλιά σάς χτυπούν οι φουρτούνες·

όχι μομφές στους θεούς· δεν είναι φταίχτες· εσείς

οι ίδιοι αρματώσατε τούτους εδώ και τρανέψανε τόσο·

έτσι, απ᾽ αυτά, στην πικρή πέσατε τώρα σκλαβιά·

ίδια αλεπού πονηρά περπατάει ο καθένας σας χώρια,

μα όλοι σαν πάτε μαζί, τότε σας πιάνει αμυαλιά·

οι γαλιφιές σάς πλανεύουν και δίνετε πίστη στα λόγια,

όμως καμιά προσοχή στα έργα δε δίνετ᾽ εσείς.