Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 23.7-21 West

.].[]ρ̣.β̣α̣. . . . . . . . . δ̣ε̣. .ω̣ρ̣ ἠ̣μειβόμ[ην·
«γ̣ύνα[ι], φάτιν μὲν τὴν π̣ρ̣ὸς ἀνθρώπω̣[ν κακὴν
μὴ τετραμήνηις μηδ̣έν· ἀμφὶ δ᾽ εὐφ̣[ρόνηι,
10 ἐμοὶ μελήσει· [θ]υμὸν ἵλ[α]ον τίθεο. [
ἐς τοῦτο δή τοι τῆς ἀνολβίης δοκ[έω
ἥ̣κειν; ἀνήρ τοι δειλὸς ἆρ̣᾽ ἐφαινόμην[,
οὐ]δ᾽ οἷός εἰμ᾽ ἐγὼ [ο]ὗτος οὐδ᾽ οἵων ἄπο. [
ἐπ]ίστα̣μαί τοι τὸν φιλ[έο]ν̣[τα] μὲν φ[ι]λ̣εῖν̣[,
15 τὸ]ν̣ δ̣᾽ ἐχθρὸν ἐχθ̣αί̣ρ̣ειν̣ τ̣ε̣ [κα]ὶ κακο̣[
μύ]ρμηξ. λόγωι ν̣υν τ[ῶιδ᾽ ἀλη]θείη πάρ[α.
πό]λιν δὲ ταύτη̣[ν . . .]α̣[. . . . ἐ]πιστρέ[φεα]ι̣[
. .]τ̣οι ποτ᾽ ἄνδρες ἐξε̣[πόρθη]σαν, σὺ δ̣[ὲ
ν]ῦ̣ν εἷλες αἰχμῆι κα̣[ὶ μέγ᾽ ἐ]ξήρ(ω) κ̣[λ]έος.
20 κείνης ἄνασσε κα̣ὶ̣ τ̣[υραν]ν̣ίην ἔχε̣·
π̣[ο]λ̣[λοῖ]σ̣[ί θ]η[ν ζ]η̣λ̣ωτὸς ἀ[νθρ]ώ̣πων ἔσεα̣ι.»

…κι εγώ της αποκρίθηκα:

– Γυναίκα, κι αν κακά σου σούρνει ο κόσμος λόγια,

καθόλου μη φοβάσαι! Το καλό σου τ᾽ όνομα

το διαφεντεύω εγώ, καμιά μην έχεις έγνοια! 10

Σε τέτοια με θαρρείς πως ξέπεσα κατάντια;

Για φοβιτσιάρη μ᾽ έχεις, φαίνεται· δεν ξέρεις

μηδέ ποιος είμαι εγώ μηδέ και πούθε σέρνω!

Στον που αγαπά ξέρω κι εγώ να δείχνω αγάπη,

και να μισώ τον που μισεί… 15

…………………….

Την πολιτεία που τώρα βρίσκεσαι

την είχαν άλλοτε πατήσει άντρες [ …], και συ

την πήρες πολεμώντας, και ήταν η δόξα σου μεγάλη·

κυβέρνα την λοιπόν και εξουσίαζέ την· 20

πολλοί θα είναι αυτοί που θα σε μακαρίζουν.