Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

απ. 11 + 11a West

απ. 11 West

οὐδέ κοτ᾽ ἂν μέγα κῶας ἀνήγαγεν αὐτὸς Ἰήσων
ἐξ Αἴης τελέσας ἀλγινόεσσαν ὁδόν,
ὑβριστῆι Πελίηι τελέων χαλεπῆρες ἄεθλον,
οὐδ᾽ ἂν ἐπ᾽ Ὠκεανοῦ καλὸν ἵκοντο ῥόον.

απ. 11a West

Αἰήταο πόλιν, τόθι τ᾽ ὠκέος Ἠελίοιο
ἀκτῖνες χρυσέωι κείαται ἐν θαλάμωι
Ὠκεανοῦ παρὰ χεῖλος, ἵν᾽ ὤιχετο θεῖος Ἰήσων.

(α)

Ο Ιάσων μόνος του δεν θα ᾽φερνε απ᾽ την Αία

το δέρας, άθλος φοβερός στον προπέτη Πελία,

με τους συντρόφους του αλγεινή πορεία δεν θα πορεύονταν

κι ούτε στις γάργαρες ροές του Ωκεανού δεν θα ᾽φταναν.

(β)

Στου Αιήτη την πόλη, εκεί που του γοργότατου

Ήλιου οι αχτίδες σε χρυσή κάθονται κάμαρη,

Έφτασε ο θείος Ιάσονας, στου Ωκεανού το χείλος.