Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 196a West

πάμπαν ἀνασχόμενος· ἶσον δὲ τολ̣μ̣[ησον ποθεῖν·
εἰ̣ δ᾽ ὦν ἐπείγεαι καί σε θυμὸς ἰθύει,
ἔστιν ἐν ἡμετέρου ἣ νῦν μέγ᾽ ἱμείρε̣[ι σέθεν
καλὴ τέρεινα παρθένος· δοκέω δέ μι[ν
5 εἶδος ἄμωμον ἔχειν· τὴν δὴ σὺ ποίη[σαι φίλην.»
τοσαῦτ᾽ ἐφώνει· τὴν δ᾽ ἐγὼ ἀνταμει[βόμην·
«Ἀμφιμεδοῦς θύγατερ ἐσθλῆς τε καὶ [καλῆς ποτε
γυναικός, ἣν̣ νῦν γῆ κατ᾽ εὐρώεσσ᾽ ἔ[χει,
τ]έρψιές εἰσι θεῆς πολλαὶ νέοισιν ἀνδ[ράσιν
10 π̣αρὲξ τὸ θεῖον χρῆμα· τῶν τ̣ι̣ς ἀρκέσε[ι·
τ]αῦτα δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίης, εὖτ᾽ ἂν μελανθῆι [μοι γένυς
ἐ]γώ τε καὶ σὺ σὺν θεῶι βουλεύσομεν·
π]είσομαι ὥς με κέλεαι· πολλόν μ᾽ ἔ[θελξε σὸς λόγος·
θρ]ιγκοῦ δ᾽ ἔνερθε καὶ πυλέων ὑπ᾽ ὀφ̣[ρύσιν
15 μ]ή τι μέγαιρε, φίλη· σχήσω γὰρ ἐς π̣ο̣η[φόρους
κ]ή̣πους. τὸ δὴ νῦν γνῶθι· Νεοβού̣λη[ν μὲν ὦν
ἄ]λλος ἀνὴρ ἐχέτω· αἰαῖ πέπειρα δ[ή ἐστ᾽ ἄγαν·
ἄν]θος δ᾽ ἀπερρύηκε παρθενήιον
κ]α̣ὶ χάρις, ἣ πρὶν ἐπῆν· κόρον γὰρ οὐ κ̣[ατέσχε πω,
20 ἥβ]ης σὲ μέτρ᾽ ἔφηνε μαινόλ̣ι̣ς̣ γ̣υνή·
ἐς] κόρακας· ἄπεχε· μὴ τοῦτ᾽ ἐφιστα[ί]η [θεός,
ὅπως ἐγὼ γυναῖκα τ[ο]ι̣αύτην ἔχων
γεί]τοσι χάρμ᾽ ἔσομαι· πολλὸν σὲ βούλο̣[μαί γ᾽ ἔχειν·
σὺ] μ̣ὲν γὰρ οὔτ᾽ ἄπιστος οὔτε διπλ̣ό̣η,
25 ἡ δ]ὲ̣ μάλ᾽ ὀξυτέρη· πολλοὺς δὲ ποιεῖτα[ι λόγους·
δέ]δ̣οιχ᾽ ὅπως μὴ τυφλὰ κἀλιτήμερα
σπ]ο̣υδῆι ἐπειγόμενος τὼς ὥσπερ ἡ κ[ύων τέκω.»
τοσ]αῦτ᾽ ἐφώνεον· παρθένον δ᾽ ἐν ἄνθε[σιν
τηλ]εθάεσσι λαβὼν ἔκλινα· μαλθακῆι δ̣[έ μιν
30 χλαί]νηι καλύψας, αὐχέν᾽ ἀγκάληισ᾽ ἔχω[ν,
δεί]μ̣ατι παλ[λο]μ̣έ̣ν̣ην τὼς ὥστε νέβρ̣[ον ἐκ φυγῆς,
μαζ]ῶν τε χ̣ερσὶν ἠπίως ἐφηψάμη̣ν,
ἧισ᾽ ἀ]νέφην̣ε νέον ἥβης ἐπήλυ̣σις χρόα,
ἅπαν τ]ε̣ σῶμ̣α καλὸν ἀμφαφώμενος
35 λευκ]ὸν ἀφῆκα μένος ξανθῆς ἐπιψαύ[ων τριχός.

Ολότελα συγκρατημένος· όμοια ν᾽ αντέχεις να ποθείς·

αν βιάζεσαι ωστόσο κι η όρεξή σου σε κεντά

είναι στο σπιτικό μας κάποια, όπου πολύ σε θέλει τώρα

όμορφη τρυφερή παρθένα· κρίνω αλήθεια

πως είναι η θωριά της αψεγάδιαστη: πιάστηνε φιλενάδα σου, λοιπόν». 5

Τόσα μου έλεγε κι εγώ αποκρινόμουν·

«Κορίτσι της Αμφιμεδούς, λαμπρής γυναίκας και σοφής

που τώρα η μουχλιασμένη γη σκεπάζει,

γλύκες πολλές δίνει η θεά στους νέους άνδρες

πάρεξ το θείο πράγμα· κάποια θα αρκέσει απ᾽ όλες· 10

όσο γι᾽ αυτά, με ησυχία, όταν το γένι μου μαυρίσει,

εγώ κι εσύ με του θεού τη χάρη θα σκεφτούμε.

Ως με προστάζεις, θα υπακούσω· μ᾽ έθελξε ο λόγος σου πολύ.

Μα κάτω απ᾽ τις καμάρες σου και στις δασιές σου πύλες,

μη μου τσιγκουνευτείς σε τίποτε, καλή μου, τι εγώ θα κρατηθώ 15

στους χλοερούς τους κήπους. Αυτό να ξέρεις τώρα· τη Νεοβούλη

άλλος ας έχει άνδρας· αλίμονο, γινώθηκε πολύ,

τ᾽ άνθος της παρθενιάς μαράθηκε κι εχάθη·

πάει κι η χάρη η προτινή· δεν είχε δα και χορτασμό ποτέ της,

γυναίκα λυσσασμένη που ξεμέτρησε της φύσης της τα κάλλη. 20

Στον κόρακα! Αλάργα! Ποτέ μη δώσει ο θεός

τέτοιας λογής σαν πάρω εγώ γυναίκα

περίγελως της γειτονιάς να γίνω· πιότερο εσένα επιθυμώ να πάρω.

Δεν είσαι συ γυναίκα δίχως πίστη, ούτε δίβουλη,

εκείνη έχει γλώσσα κοφτερότερη, λόγια πολλά τροχίζει. 25

Μες στην πολλή τη βιάση μου φοβούμαι

Στραβά και πριν την ώρα μου [μη] γεννήσω, σαν τη σκύλα».

Τόσα της έλεγα και την παρθένα επήρα

και μέσα στ᾽ ανθισμένα λούλουδα την πλάγιασα.

Με χλαίνη μαλακή την τύλιξα, βαθιά στην αγκαλιά μου ο λαιμός της, 30

τι απ᾽ το φόβο έτρεμε ωσάν κυνηγημένο ελαφάκι.

Στα χέρια μου τα στήθη της εκράτησα απαλά

κι η νέα σάρκα ανέλαμψε, η προβολή της ήβης

κι ολόκληρο το ωραίο κορμί πολύ σφιχτά κρατώντας

έχυσα το λευκό μου μένος, πάνω στο χάδι του ξανθού τριχώματος. 35