Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

απ. 1 West

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος
καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος,

Στρατιώτης είμ᾽ εγώ πιστός στον βασιλέα τον Άρη,

μα ξέρω ᾽γώ και των Μουσών τα δώρα τα γλυκά.

Μετ. Σ. Μενάρδος

 

Κι είμαι υποταχτικός εγώ του αφέντη του Άρη

όμως και των Μουσών τ᾽ όμορφο δώρο ξέρω.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Ο ενυάλιος Άρης είναι ο ρήγας μου, δικός του είμαι στρατιώτης,

όμως κι οι Μούσες μού εμπιστεύτηκαν τα πρόσχαρά τους δώρα!

Μετ. Ι.Θ. Κακριδής

 

Είμαι στη δούλεψη εγώ του Ενυάλιου τ᾽ αφέντη, μα ακόμα

και των Μουσών τ᾽ ακριβό δώρο το ξέρω καλά.

Μετ. Θρ. Σταύρου

 

Είμαι υπηρέτης του βασιλιά Ενυάλιου και γνωρίζω

επίσης το αξιέραστο δώρο των Μουσών.

Μετ. Δ. Ιακώβ