Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

απ. 9 West

Αἰπὺ ‹› τε Πύλον Νηλήϊον ἄστυ λιπόντες
ἱμερτὴν Ἀσίην νηυσὶν ἀφικόμεθα,
ἐς δ᾽ ἐρατὴν Κολοφῶνα βίην ὑπέροπλον ἔχοντες
ἑζόμεθ᾽, ἀργαλέης ὕβριος ἡγεμόνες·
5 κεῖθεν †διαστήεντος ἀπορνύμενοι ποταμοῖο
θεῶν βουλῆι Σμύρνην εἵλομεν Αἰολίδα.

Εμείς της Πύλου του Νηλέα το άστυ αφήνοντας

στην περιπόθητην Ασία φτάσαμε με καράβια,

μες στην εράσμια Κολοφώνα ένοπλοι μπήκαμε

κι επικαθίσαμε σκληροί φαντασιωμένοι ιππότες·

εκείθε, πλάι σε ποταμού πολυάνθρωπου το ρέμα,

θείᾳ ευδοκίᾳ των Αιολέων πατήσαμε τη Σμύρνη.