Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 33 West

«οὐκ ἔφυ Σόλων βαθύφρων οὐδὲ βουλήεις ἀνήρ·
ἐσθλὰ γὰρ θεοῦ διδόντος αὐτὸς οὐκ ἐδέξατο·
περιβαλὼν δ᾽ ἄγρην ἀγασθεὶς οὐκ ἐπέσπασεν μέγα
δίκτυον, θυμοῦ θ᾽ ἁμαρτῆι καὶ φρενῶν ἀποσφαλείς».
5 ἤθελον γάρ κεν κρατήσας, πλοῦτον ἄφθονον λαβὼν
καὶ τυραννεύσας Ἀθηνέων μοῦνον ἡμέρην μίαν,
ἀσκὸς ὕστερον δεδάρθαι κἀπιτετρίφθαι γένος.

«Ο Σόλων άντρας τολμηρός, με νου δεν είναι·

του ᾽δωκε η τύχη τα καλά, τ᾽ απόδιωξε,

ψάρεψε λεία, δεν αποτράβηξε το δίχτυ,

θαμπώθηκε ο λιγόψυχος, λιγόμυαλος».

Τι θέλαν, Θεέ μου; Να εξουσιάσω, να σωρέψω πλούτη,

μια μέρα τύραννος ν᾽ ανέβω στην Αθήνα

κι ασκός μετά να συντριφτώ, η γενιά μου θρύψαλα;