Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 26 + 26a West

απ. 26 West

ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν ἡσυχῆι τε καὶ ῥύδην
θύννάν τε καὶ μυσσωτὸν ἡμέρας πάσας
δαινύμενος ὥσπερ Λαμψακηνὸς εὐνοῦχος
κατέφαγε δὴ τὸν κλῆρον· ὥστε χρὴ σκάπτειν
πέτρας {τ᾽} ὀρείας, σῦκα μέτρια τρώγων
καὶ κρίθινον κόλλικα, δούλιον χόρτον.

απ. 26a West

οὐκ ἀτταγέας τε καὶ λαγοὺς καταβρύκων,
οὐ τηγανίτας σησάμοισι φαρμάσσων,
οὐδ᾽ ἀττανίτας κηρίοισιν ἐμβάπτων.

Ο ένας δηλαδή απ᾽ αυτούς ατάραχα και πλούσια

την πάσα μέρα τρώγοντας τούνο και σκορδαλιά

ωσάν κανείς Λαμψακηνός μουνούχος, έφαγε όλο

το βιος του κι έτσι βρέθηκε σ᾽ ανάγκη πια να σκάβει,

να σπάζει πέτρες στα βουνά, τρώγοντας λίγα σύκα

και κρίθινο ψωμί, θροφή των δούλων.

 

Και μην ξεκοκαλίζοντας λαγούς κι αταγανάρια,

πάνω σε τηγανόψωμα μη ρίχνοντας σουσάμι,

μήτε βουτώντας μες στο μέλι λαλαγγίτες.