Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΟΛΩΝ

απ. 26 West

ἔργα δὲ Κυπρογενοῦς νῦν μοι φίλα καὶ Διονύσου
καὶ Μουσέων, ἃ τίθησ᾽ ἀνδράσιν εὐφροσύνας,

Της Αφροδίτης τα έργα και των Μουσών

και του Διόνυσου· αυτά μου αρέσουν·

αυτά στους άντρες την ευφροσύνη χαρίζουν.