Δεξιότητες

10 εγγραφές [1 - 10]

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Παραγωγή γραπτού λόγου: Σημειώσεις
 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί στοχεύει στη εξάσκηση της συγγραφής σημειώσεων στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Πρόκειται για μία μικροδεξιότητα απαραίτητη για το επίπεδο των αρχάριων μαθητών σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (σελ. 132, ελληνική έκδοση) και για τις εξετάσεις …

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Παραγωγή γραπτού λόγου: Πρόσκληση
 

Άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου.

Επιμέρους στόχοι:

  • Εξάσκηση λεξιλογίου (ημέρες/μήνες/φαγητά/ποτά).
  • Εξάσκηση γραμματικής (απλός μέλλοντας, προθέσεις, προσδιορισμοί τόπου/ χρόνου).

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Παραγωγή προφορικού λόγου: Βρείτε τις διαφορές
 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος (μάθηση μέσα από την ανακάλυψη), που στοχεύει στην παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου και στην καλλιέργεια της παρατήρησης και της αντίληψης.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να καλλιεργήσουν …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Οδηγίες - Χάρτες
 

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, αναπτύσσουμε μια δραστηριότητα για την κατανόηση γραπτών οδηγιών που αφορούν διαδρομές με αυτοκίνητο.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν προτάσεις και …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Συνταγές
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων για την προφορική κατανόηση καθημερινών εκφράσεων και λεξιλογίου που αφορούν τρόφιμα, περιγραφές και εκτελέσεις συνταγών μαγειρικής, ωστόσο με παραλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων.

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Κράτηση ξενοδοχείου
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των διδασκόμενων να κατανοούν γραπτές πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν αναζήτηση και επιλογή κατάλληλου ξενοδοχειακού καταλύματος για κράτηση δωματίων. Η διεκπεραίωση της δραστηριότητας επίσης περιλαμβάνει στάδιο αναπαραγωγής …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Συμβουλές
 

Η διδασκαλία στοχεύει στη διδασκαλία του δυνητικού τύπου «θα + παρατατικός» (π.χ. θα έκανα), που συχνά δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές. Θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον υποθετικό λόγο (συγκεκριμένα τους δύο πρώτους τύπους).

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Ανακοινώσεις
 

Εξάσκηση στην ΚΠΛ και περαιτέρω ανάλυση λεξιλογίου υψηλής συχνότητας. Κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου και εξοικείωση με συγκεκριμένο τύπο καθήκοντος στο πλαίσιο της ΚΠΛ. Δυνητικά, εισαγωγή στο θεματικό πεδίο «ταξίδια, μετακίνηση, μέσα μεταφοράς», που μπορεί να συμπληρωθεί …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Καιρός
 

Κατανόηση βιντεοσκοπημένου ή μαγνητοφωνημένου δελτίου καιρού. Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν δελτία καιρού από την τηλεόραση/το ραδιόφωνο, αλλά και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προφορικά τις εκφράσεις και το σχετικό λεξιλόγιο.

Περισσότερα

Γ2 - Άριστη γνώση
Κατανόηση προφορικού λόγου: Συνέντευξη για εργασία
 

Εξάσκηση στην ΚΠΛ, εξοικείωση με το καθήκον «λήψης σημειώσεων», που εξετάζεται στα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σχεδιασμός στρατηγικών για την αποτελεσματική επεξεργασία του προφορικού λόγου και την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων στον γραπτό λόγο. Εμβάθυνση στο …

Περισσότερα