Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος

8 εγγραφές [1 - 8]

Β1 - Μέτρια γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Συνέντευξη από επαγγελματία
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Συνέντευξη
Θεματική: Επάγγελμα

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Κανόνες και κανονισμοί
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Ενημερωτικό άρθρο
Θεματική: Εκπαίδευση (κανόνες και κανονισμοί)

Περισσότερα

Γ1 - Πολύ καλή γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Πανεπιστημιακές σπουδές
 

Συγγραφέας: Αγαθοπούλου Ελένη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Εκπαίδευση

Περισσότερα

Γ1 - Πολύ καλή γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Τι μπορεί να προσφέρει ένα βιβλίο
 

Συγγραφέας: Αγαθοπούλου Ελένη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Εκπαίδευση

Περισσότερα

Γ1 - Πολύ καλή γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
 

Συγγραφέας: Αγαθοπούλου Ελένη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Εκπαίδευση

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Καινούρια δουλειά
 

Συγγραφέας: Δαλπαναγιώτη Θωμαή
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Επαγγελματικός χώρος

Περισσότερα

Γ2 - Άριστη γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις
 

Συγγραφέας: Δαλπαναγιώτη Θωμαή
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Άρθρο
Θεματική: Επαγγελματικός χώρος

Περισσότερα

Γ2 - Άριστη γνώση
Εκπαίδευση - Επαγγελματικός χώρος: Η εκπαίδευση της αμάθειας
 

Συγγραφέας: Κουβαρά Βαΐα
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Φωτοτυπημένες σελίδες με κείμενα
Θεματική: Επαγγελματικός χώρος

Περισσότερα