Βιντεοσκοπήσεις

3 εγγραφές [1 - 3]

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Βιντεοσκοπήσεις: Παραγωγή προφορικού λόγου - Γιορτές
 

Βιντεοσκοπήσεις: Παραγωγή προφορικού λόγου - Γιορτές

Σε αυτό το βίντεο προτείνονται δραστηριότητες που υλοποιούνται σε μικρές ομάδες (δύο τουλάχιστον άτομα). Κεντρικό θέμα της βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας είναι οι γιορτές και βασικός στόχος η εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου.

Η πρώτη δραστηριότητα που δίνεται στις …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση
Βιντεοσκοπήσεις: Διδασκαλία λεξιλογίου - Σύνθετες λέξεις
 

Βιντεοσκοπήσεις: Διδασκαλία λεξιλογίου - Σύνθετες λέξεις

Oι βιντεοσκοπημένες δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν σύνθετες λέξεις από τα πρώτα επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς αρκετές από αυτές συναντιούνται συχνά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, ενώ η σύνθεση λέξεων αποτελεί έναν από τους …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Βιντεοσκοπήσεις: Παραγωγή γραπτού λόγου - Ταξίδια
 

Βιντεοσκοπήσεις: Παραγωγή γραπτού λόγου - Ταξίδια

Το θεματικό κέντρο αυτής της διδασκαλίας είναι τα ταξίδια. Κύριος στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές πώς να κρατούν σημειώσεις (δεξιότητα απαραίτητη στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας, τόσο κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, όσο και κατά την κατανόηση …

Περισσότερα