Κατανόηση γραπτού λόγου

Διδακτική πρόταση: Οδηγίες - Χάρτες

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, αναπτύσσουμε μια δραστηριότητα για την κατανόηση γραπτών οδηγιών που αφορούν διαδρομές με αυτοκίνητο.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με κατευθύνσεις και οδηγίες.

comments powered by Disqus