Κατανόηση γραπτού λόγου

3 εγγραφές [1 - 3]

Α2 - Βασική γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Οδηγίες - Χάρτες
 

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, αναπτύσσουμε μια δραστηριότητα για την κατανόηση γραπτών οδηγιών που αφορούν διαδρομές με αυτοκίνητο.

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν προτάσεις και …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Κράτηση ξενοδοχείου
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των διδασκόμενων να κατανοούν γραπτές πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν αναζήτηση και επιλογή κατάλληλου ξενοδοχειακού καταλύματος για κράτηση δωματίων. Η διεκπεραίωση της δραστηριότητας επίσης περιλαμβάνει στάδιο αναπαραγωγής …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Κατανόηση γραπτού λόγου: Συμβουλές
 

Η διδασκαλία στοχεύει στη διδασκαλία του δυνητικού τύπου «θα + παρατατικός» (π.χ. θα έκανα), που συχνά δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές. Θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον υποθετικό λόγο (συγκεκριμένα τους δύο πρώτους τύπους).

Περισσότερα