Θεωρητικά κείμενα

4 εγγραφές [1 - 4]


Θεωρητικά κείμενα: Γλωσσικές δεξιότητες και ενήλικες
 

Προτάσεις πρακτικών ιδεών για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε ενήλικους.

Περισσότερα


Θεωρητικά κείμενα: Επικοινωνιακή προσέγγιση
 

1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
2. Ορισμός της «Επικοινωνίας»
3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας»
4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Γλωσσικής Διδασκαλίας
5. Στόχος της ΕΓΔ
6. Λειτουργίες, έννοιες, καταστάσεις
7. Ρόλος του

Περισσότερα


Θεωρητικά κείμενα: Λάθη στη Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών (επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών), και για εφήβους και ενηλίκους από 12 ετών και πάνω (επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), σύμφωνα με το …

Περισσότερα


Θεωρητικά κείμενα: Οδηγίες συγγραφής εξεταστικών θεμάτων
 

Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν τόσο τον αριθμό των επιπέδων όσο και την τυπολογία των ασκήσεων. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, προκειμένου το πιστοποιητικό ελληνομάθειας να καλύπτει …

Περισσότερα