Υπηρεσίες

2 εγγραφές [1 - 2]

Β1 - Μέτρια γνώση
Υπηρεσίες: Στην τράπεζα
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου
Τύπος κειμένου: Διάλογος
Θεματική: Δημόσιες Υπηρεσίες

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Υπηρεσίες: Στο ταχυδρομείο
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου
Τύπος κειμένου: Διάλογος
Θεματική: Δημόσιες υπηρεσίες

Περισσότερα