Κατανόηση γραπτού λόγου

Διδακτική πρόταση: Συμβουλές

Η διδασκαλία στοχεύει στη διδασκαλία του δυνητικού τύπου «θα + παρατατικός» (π.χ. θα έκανα), που συχνά δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές. Θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον υποθετικό λόγο (συγκεκριμένα τους δύο πρώτους τύπους).

comments powered by Disqus