Δραστηριότητες στο σπίτι

1 εγγραφή

Β1 - Μέτρια γνώση
Δραστηριότητες στο σπίτι: Συνήθειες και οικονομική κρίση
 

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου
Τύπος κειμένου: Συνέντευξη
Θεματική: Καθημερινή ζωή – συνήθειες

Περισσότερα