Κατανόηση προφορικού λόγου

Διδακτική πρόταση: Καιρός

Κατανόηση βιντεοσκοπημένου ή μαγνητοφωνημένου δελτίου καιρού. Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν δελτία καιρού από την τηλεόραση/το ραδιόφωνο, αλλά και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προφορικά τις εκφράσεις και το σχετικό λεξιλόγιο.

comments powered by Disqus