Διδασκαλία γραμματικής

5 εγγραφές [1 - 5]

Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Προσωπικές αντωνυμίες
 

Κλιτικά, συμφωνία με Ονοματική Φράση (ΟΦ) αναφοράς.

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι τα κλιτικά (οι αδύνατοι τύποι των αντωνυμιών) συμφωνούν σε γένος και αριθμό με την ΟΦ στην οποία αναφέρονται. Επίσης, η δραστηριότητα στοχεύει στο να …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ενεργητική - Παθητική Φωνή
 

Η δραστηριότητα στοχεύει στο:

  • να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι υπάρχουν τύποι που έχουν ίδια φωνολογική αναπαράσταση αλλά διαφορετική γραφηματική αναπαράσταση, καθώς και διαφορετική ερμηνεία και μορφοσυντακτική λειτουργία,
  • να συνειδητοποιήσουν ότι η …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ρηματική όψη
 

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές συνειδητή αντίληψη των μορφολογικών διακρίσεων που αφορούν τη ρηματική όψη στην ελληνική γλώσσα και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν σωστά στον γραπτό λόγο.

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Υποτακτική
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μαθητών να εμπεδώσουν τη χρήση της υποτακτικής και τις καταλήξεις της, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της Γ2, μέσω των διαδικασιών της αυτοδιόρθωσης και της αλληλοδιόρθωσης, αλλά και της …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ερωτηματικές αντωνυμίες
 

Η παρακάτω διδακτική πρόταση βασίζεται στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην κατάλληλη χρήση της γλώσσας προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο επικοινωνιακός στόχος της διδασκαλίας, οι μαθητές εργάζονται σε …

Περισσότερα